Wijkambassadeur van Overvecht: Eddy Ahmed

Eddie Ahmed (34) woont in Overvecht-Noord dicht bij het Gagelpark samen met zijn hondje. Hij komt uit Jordanië waar hij Media en Communicatie heeft gestudeerd.

FOTO: Godfried van Utrecht | TEKST: Maira Rep

‘Daarna ben ik in de VS Sociale Media en Geesteswetenschappen gaan studeren. Naast mijn studie heb ik mij ook altijd geïnteresseerd in sociale vraagstukken humanitair werk, bijvoorbeeld door betrokken te zijn met internationale organisaties die met vluchtelingen en ontwikkelingswerk bezig zijn. Ook ben ik naar meer dan 38 landen gereisd en heb hierdoor geleerd dat mensen eigenlijk niet zo veel van elkaar verschillen.

In 2017 ben ik naar Nederland geëmigreerd en sinds 2018 woon ik in Overvecht. Ik richt mij nu op het Nederlands leren en mijn carrière hier op te bouwen. In 2018 heb ik een training gevolgd voor nieuwkomers in Nederland over ondernemerschap en ben hieruit het sociale initiatief NewVoice gestart. Ik organiseer evenementen voor het delen van verhalen, vooral verhalen van mensen die normaal niet worden gehoord. Ik ben ook vrijwilliger bij het project Bekend maakt Bemind als spreker en voor ‘Het Geluid van Overvecht’ ben ik social media-medewerker.

Ik ben nu vier jaar wijkambassadeur. Dit heeft mij ook geholpen om sneller te integreren in Nederland. De regelmatige bijeenkomsten van de wijkambassadeurs hebben mij de kans gegeven om samen na te denken over verschillende opgaven in de wijk. Ik voel dat ik bij kan dragen aan hoe mensen Overvecht zien en aan de verbinding tussen de gemeente en de bewoners. Bijvoorbeeld door de burendagen in het Johannescentrum heb ik ook veel samengewerkt met andere wijkambassadeurs.

Ik heb het gevoel dat ik als wijkambassadeur bijdraag aan meer ruimte voor de diversiteit in de wijk. Ik geef graag meer bewustzijn over LHBTIQ-rechten. Maar ik zie dit als een van vele groepen die zich hier thuis moeten kunnen voelen. Diversiteit ligt naast seksuele oriëntatie voor mij ook in verschillende mentale vermogens, persoonlijkheid, leeftijd, religie, gender en migratieachtergrond.

In Overvecht zie ik dat mensen het lastig vinden om gemeenschappen te vormen, met elkaar te verbinden. Ik ben een open persoon en houd ervan om met mensen over verschillende onderwerpen te praten, zoals mentale gezondheid. Mentale gezondheid is een grote uitdaging voor veel mensen. Voor iedereen die dit leest en eens met iemand wil praten of ervaringen wil uitwisselen: daar sta ik erg voor open! Door in gesprek te gaan met anderen voel ik dat ik zelf ook steeds meer open wordt.’

Contact:

Heb je een vraag voor Eddy? Stuur hem een e-mail.
Heb je een vraag of wil je je aansluiten bij de Wijkambassadeurs van Overvecht?
Neem dan contact op met de wijkambassadeurs via e-mail of met bewonersverbinder Awad Elarbab:
telefoon: 06 156 089 50

Lees meer over de Wijkambassadeurs van Overvecht