Leren in Overvecht

Op het gebied van onderwijs heeft Overvecht veel te bieden. Er zijn niet alleen talloze voorzieningen voor basisschoolkinderen, maar ook voor het voortgezet onderwijs. Bijzondere scholen zoals het Creative College en Pouwer trekken jongeren uit heel Utrecht. Typisch voor Overvecht is dat leerlingen uit het voorgezet onderwijs stageplekken vinden bij werkgevers in de wijk.

Scholen in Overvecht

Overvecht heeft een ruim aanbod aan scholen. Hieronder het voortgezet en beroepsonderwijs.

Vreedzame school

In Overvecht werkt tweederde van de basisscholen met het programma van de Vreedzame School. Dat is een programma dat kinderen leert om goed met conflicten om te gaan en dat kinderen zelf verantwoordelijk maakt voor het klimaat in de klas en op school. Kinderen krijgen een stem, die serieus wordt genomen, en ze leren verantwoordelijkheden op zich te nemen. Overvecht is de wijk die het langst bezig is met De Vreedzame School en met groot succes.

In Overvecht wordt inmiddels hecht samengewerkt met allerlei partijen in de wijk. Vandaar dat we in Overvecht niet alleen spreken van een Vreedzame School, maar zelfs van een Vreedzame wijk!


Nieuws over leren