Samen voor Overvecht

De gemeente heeft samen met bewoners, professionals en ondernemers in Overvecht de wijkaanpak Samen voor Overvecht ontwikkeld: werken aan een wijk waar bewoners prettig samenleven; een wijk die aantrekkelijk is voor nieuwe bewoners, bezoekers, en ondernemers; een wijk waarin bewoners veerkracht hebben en iedereen mee kan doen.

Hieronder vind je de belangrijkste documenten over Samen voor Overvecht. Maar er is meer. Bekijk de videoserie en lees de nieuwsartikelen voor updates over projecten uit de wijkaanpak.

Alle informatie over Samen voor Overvecht

Resultaten

Bekijk de infographic met resultaten van de Wijkaanpak Samen voor Overvecht (versie voorjaar 2021)

Hierin zie je per ambitie de concrete resultaten sinds najaar 2020.

Ambitiedocument

Lees het Ambitiedocument Samen voor Overvecht (versie juli 2019).

Hierin lees je alles over de kansen en ambities, toekomst en communicatie van Samen voor Overvecht.

Actieprogramma

Lees het Actieprogramma Samen voor Overvecht (versie nov. 2019).

Hierin staat hoe de gemeente werkt aan de ambities en kansen, welke stappen zijn gezet en welke initiatieven er in 2020 zijn.

Voortgangsrapport

Lees de Voortgangs-rapportage Samen voor Overvecht (versie voorjaar 2021).

Hierin staat de voortgang sinds de vaststelling van het Actieprogramma in december 2019.

Meedoen?

Heb je een goed idee dat aansluit bij de ambities van Samen voor Overvecht? Neem dan contact op met de gemeente Utrecht via overvecht@utrecht.nl

Updates in je mailbox? Abonneer je op de nieuwsbrief van de Gemeente Utrecht (vink Overvecht aan).

Wat is Samen voor Overvecht

Bekijk de visual over Samen voor Overvecht (versie juli 2020) voor een eenvoudige uitleg.

Hier staan de ambities, kansen en principes kort toegelicht.


Bekijk de videoserie Samen voor Overvecht


Nieuws over Samen voor Overvecht