Samen de wijk beter maken: Resultaten wijkaanpak Samen voor Overvecht 2023

Overvecht iedere dag een stukje beter en mooier maken: het is een doel waar veel actieve bewoners en bevlogen professionals ín de wijk, samen met de gemeente, provincie en het Rijk, met hart en ziel aan werken. Dat zie je onder meer aan: de bijna 150 jongeren die met behulp van Focus aan het werk of terug naar school zijn gegaan. Aan de 1.100 bewoners die dankzij de fietsdeals van Project O voor 30 euro een fiets konden kopen. Of aan de ontwikkeling van de Ivoordreef, waar meer dan 250 nieuwe woningen, een parkeergarage, een plein met speelvoorzieningen, een speelplek en een sportveldje komen. In dit artikel lichten we er een paar uit. Elk jaar kijken we terug op de ontwikkelingen en resultaten in een voortgangsrapportage.

TEKST: Kaoutar el Oualid | FOTO: Olivier Beens (Vier Heemskinderendreef)

Focus helpt jongeren hun toekomst vormgeven

Focus begeleidt jongeren die geen startkwalificatie hebben bij het vinden van een (vervolg)opleiding of duurzaam werk. Zonder een startkwalificatie is het veel moeilijker om werk te vinden. Daarom helpt Focus deze groep op weg bij problemen, zoals schulden. Focus zoekt persoonlijk contact met deze groep jongeren: eerst krijgen ze een brief door de bus met een aankondiging dat er iemand langskomt. Daarna komt een medewerker van Focus thuis langs om in gesprek te gaan. En als er dan een kennismaking is geweest, maakt Focus samen met de jongere een toekomstplan. In totaal zijn zo’n 150 jongeren aan het werk of volgen momenteel een opleiding.

Wijkambassadeurs Overvecht

Twaalf wijkambassadeurs zetten zich met project Schoon in voor een schone buurt. In samenwerking met basisschool De Schakel, Matheusschool en de Marcusschool zijn er ideeën bedacht om zestien containers mooier gemaakt met de boodschap: ‘gooi afval in de prullenbak’! Meer weten over de activiteiten van de wijkambassadeurs? Neem een kijkje op www.echtovervecht.nl/wijkambassadeurs

Toekomstpunt deelt ontbijttassen uit

Het is voor kinderen op school belangrijk dat ze goed kunnen leren en presteren. Uit vele onderzoeken is gebleken dat met een goed en gezond ontbijt kinderen zich beter kunnen concentreren, meer energie hebben en zich daardoor beter voelen. Speciaal voor ouders die hun kinderen niet altijd een goed en gezond ontbijt kunnen geven zijn er ontbijttassen. Wekelijks deelt Toekomstpunt 330 onbijttassen uit. Kijk voor meer informatie op: www.toekomstpunt.nl/toekomstontbijt

Samen voor Overvecht: Extra inzet op armoede- en schuldenaanpak en het begeleiden van mensen zonder baan naar passend werk!

Extra inzet op armoede

Bewoners zijn nu positiever over hun wijk dan vier jaar geleden en op alle indicatoren van de vijf ambities zien we vooruitgang. Van een onvoldoende zijn we naar een krappe voldoende gegaan. Maar die vooruitgang wordt niet altijd gezien of gevoeld door alle bewoners. De laatste armoedecijfers zijn van voor de koopkrachtcrisis en we krijgen van zowel bewoners als van professionele partners als DOCK, de buurtteams, de Armoedecoalitie en de Voedselbank verontrustende signalen, dat steeds meer bewoners hun hoofd in financieel opzicht niet meer boven water kunnen houden.

We zien ook dat de verschillen met andere wijken in Utrecht op veel terreinen nog erg groot zijn. Daarom investeren we de komende jaren een relatief groter deel van ons budget in bestaanszekerheid en perspectief van bewoners, door extra inzet op armoede- en schuldenaanpak, het begeleiden van mensen zonder baan naar passend werk en hulp aan jongeren bij het zoeken naar een goede stageplek.

De vijf ambities van Samen voor Overvecht

  1. Plezierig wonen in een gemengde wijk
  2. Meer kansen voor de jeugd
  3. Veilige buurten
  4. Zorg en ondersteuning dichtbij en op maat
  5. Meedoen en ondernemen

Alles over de wijkaanpak Samen voor Overvecht lees je hier.