Als vrijwillige mentor kom je op voor iemands persoonlijk belangen

Marja de Ruiter is vrijwilliger bij Stichting Mentorschap. Zij helpt mensen die zelf niet voor hun persoonlijk belangen (meer) kunnen opkomen. Mentor zijn is bijzonder zinvol vrijwilligerswerk. Stichting Mentorschap zorgt voor een goede basiscursus en een passende match tussen mentor en cliënt. Er is altijd behoefte aan nieuwe vrijwilligers. Iets voor jou?

TEKST: Marja de Ruiter

Helpen met beslissingen

Marja: ‘Ik ben (vrijwillig) mentor van twee mensen, die zelf niet op kunnen komen voor hun persoonlijke belangen. Ze hebben geen familie of naasten meer die dit willen of kunnen doen. Ik help ze om beslissingen te nemen over welke zorg of welke begeleiding ze belangrijk vinden. Ik ga samen met ze winkelen, we drinken een kop koffie en ik heb regelmatig contact met de zorginstelling. Ik voel me betrokken bij mijn cliënten en heb een vertrouwensband met ze opgebouwd. Ik laat ze zoveel mogelijk nog zelf beslissingen nemen.’

“Ik vind het mentorschap heel zinvol vrijwilligerswerk. Zeer geschikt voor senioren die zich goed in kunnen leven in iemand en de wensen van een ander centraal kunnen stellen.”

Marja de Ruiter

Ervaringen uitwisselen

‘Mentor zijn is best wel een verantwoordelijkheid, want je kunt er niet zomaar mee stoppen. Een mentor wordt aangesteld door de kantonrechter. De cliënt betaalt hiervoor een maandelijkse bijdrage. Niet aan de mentor, maar aan de organisatie waar de mentor aan verbonden is. In mijn geval: Stichting Mentorschap. Het is fijn om niet in je eentje verantwoordelijk te zijn. We worden deskundig begeleid en wisselen ervaringen uit. Ook krijg je een onkostenvergoeding.’

Mentorschap iets voor jou?

‘Ik vind het mentorschap heel zinvol vrijwilligerswerk. Zeer geschikt voor senioren die zich goed in kunnen leven in iemand en de wensen van een ander centraal kunnen stellen. Er zijn (ook in Overvecht) best nog wat mensen die een mentor nodig hebben. De Stichting is hard op zoek naar meer vrijwilligers. Iets voor jou?’

Ken je iemand of zorg je voor iemand die heel goed een mentor zou kunnen gebruiken? Kijk dan voor meer informatie op www.stichtingmentorschap.nl

Over Stichting Mentorschap

Stichting Mentorschap biedt mentorschap door vrijwilligers. Zij staan mensen bij die niet meer geheel zelfstandig besluiten kunnen nemen. Daarbij gaat het bijvoorbeeld over besluiten rond de eigen verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. Doelgroep zijn mensen met een verstandelijke beperking, met een psychiatrisch ziektebeeld of dementie, die geen familie of netwerk hebben.

Bij Mentorschap Nederland worden vrijwilligers opgeleid tot mentor. Het is een verantwoordelijke functie, waarbij je je tijd zelf indeelt. Je wordt met zorg gekoppeld aan je cliënt en goed begeleid.