Al Amal helpt moeders in project De Eerste 1000 Dagen

Sinds 2001 ondersteunt Al Amal kwetsbare vrouwen en gezinnen met een migratieachtergrond in Utrecht en Overvecht. De Eerste 1000 dagen is een van hun projecten. Bouchra Margoum is projectcoördinator. Ze is op zoek naar moeders/oma’s die zich als maatje (‘mamaatje’) 1000 dagen willen verbinden aan een kwetsbaar gezin (in wording) dat ondersteuning nodig heeft.

TEKST: Marja de Ruiter | FOTO: Amina Haitoute

Bouchra: ‘In Nederland is alles rondom de geboorte heel anders geregeld dan in de landen waar de vrouwen vandaan komen die wij ondersteunen. Thuis bevallen is daar heel ongewoon. Kraamzorg kennen ze niet. Consultatiebureau? Nooit van gehoord. Hoe kom je aan babyspullen als je geen geld hebt en misschien nog niet eens eigen huisvesting hebt? Wat is kindertoeslag? Hoe zit het met zwangerschapsverlof? Welke rol speelt de man bij geboorte en opvoeding?’

In Nederland opgegroeide vrouwen en mannen worstelen vaak al met allerlei vragen rondom zwangerschap en opvoeden. Maar als je hier niet vandaan komt is dat nog een stuk lastiger. Zeker als je nog niet goed Nederlands spreekt. Bouchra: ‘We zijn al zo’n zes jaar bezig met dit project. Op dit moment hebben we ongeveer 25 koppelingen. Dat zouden er meer kunnen zijn, maar er is een tekort aan vrijwilligers en een tekort aan financiële middelen. Omdat we in Overvecht extra aandacht aan dit project besteden staat er een aantal vrouwen op de wachtlijst waar we vrijwilligers voor zoeken.’

‘In Nederland is alles rondom de geboorte anders geregeld dan in de landen waar deze vrouwen vandaan komen’

De eerste 1000 dagen zijn cruciaal

De eerste 1000 dagen van een kind beginnen bij de conceptie (of eigenlijk al voor de conceptie). Een baby die tijdens die eerste 1000 dagen blootstaat aan stress, rook, slechte voeding, mishandeling of andere risicofactoren, begint al met een achterstand aan de rest van zijn leven. Een kind zonder goede start heeft op latere leeftijd een grotere kans op lichamelijke en geestelijke problemen, waaronder suikerziekte, harten vaatziekten, overgewicht en depressies. Ook is het van invloed op de sociale en emotionele ontwikkeling van een kind (bron: Pharos). Omdat alle kinderen een Kansrijke Start verdienen is het ministerie van VWS in 2018 gestart met een actieprogramma:

‘Ieder kind verdient de best mogelijke start van zijn of haar leven en een optimale kans op een goede toekomst.’

kansrijkestartnl.nl

Mamaatje worden?

Wat wordt er van een vrijwilliger verwacht? Bouchra: ‘Belangrijk is dat je zelf ervaring hebt met het moederschap en dat je die kennis kunt overdragen. Je wordt al in een zo vroeg mogelijke fase van de zwangerschap gekoppeld aan een gezin. Het is de bedoeling dat je blijft tot het kind twee jaar is. Je ondersteunt bij praktische zaken, bijvoorbeeld het meegaan naar het consultatiebureau en probeert een antwoord te vinden op alle vragen die het gezin heeft. Ook besteed je aandacht aan zaken als vaccinatie, huilbaby, hechting, hoe ervaar je de zwangerschap? Je denkt mee en biedt een luisterend oor.’

‘Het geeft veel voldoening om er voor een andere moeder te zijn’  

‘Je moet zelfstandig kunnen werken en aandacht hebben voor de cultuur waar het gezin dat je begeleidt vandaan komt. Wij bieden training, intervisie, een inwerkprogramma en de noodzakelijke begeleiding. Ook is er een onkostenvergoeding. De tijdsinvestering is ongeveer vier uur per week. De moeders die we begeleiden worden een keer per maand uitgenodigd voor een bijeenkomst met een gastspreker, bijvoorbeeld over voeding. Op dit moment hebben we een grote groep Eritrese moeders en binnen Al Amal werkt een Eritrese vrijwilliger, die kan tolken. Een vrijwilliger hoeft niet de taal te spreken van het gezin waar ze aan gekoppeld is.’

Ervaringen van enkele vrijwilligers:

‘Het geeft veel voldoening om er voor een andere moeder te zijn.’

‘Het is heel zinvol en waardevol vrijwilligerswerk, waar je zelf ook wat van leert.’

‘Samen werken aan een goede start voor een toekomstige baby is een steentje bijdragen aan de toekomst.’

Stichting Al Amal

Al Amal is een Utrechtse organisatie, die de participatie van bewoners met een migratie-achtergrond wil bevorderen. Zij richt zich op diegenen die er niet in slagen om op eigen kracht hun weg in de Nederlandse samenleving te vinden. Al Amal bestaat sinds 2001 en op dit moment zijn er 30 medewerkers en 76 vrijwilligers. De organisatie is vooral actief in de wijken Kanaleneiland, Zuilen en Overvecht, maar werkt in principe voor de hele stad (en in een aantal gevallen ook nog daarbuiten).

Vrijwilliger worden?

Wil jij ook vrijwilliger worden? Je bent welkom! Neem contact op met Bouchra Margoum:

Literatuurtip:

De eerste 1000 dagen, van Tessa Roseboom. Een ontzettend interessant, maar ook mooi geschreven boek, waarin Tessa Roseboom beschrijft wat er in de eerste duizend dagen van nieuw leven allemaal gebeurt, wordt gevormd, wordt aangelegd. En dus ook wat er allemaal fout kan gaan.

Dit artikel verscheen eerst in Dreefnieuws nummer 31 – november 2022 – p. 4-5.