Lesprogramma Kapot Sterk voor leerlingen van de Mattheusschool

De leerlingen van groep zeven en acht van de Mattheusschool hebben het afgelopen jaar vijf lessen over verleiding, groepsdruk en dromen & ambities gekregen. Het doel van het speciale lesprogramma Kapot Sterk is om kinderen weerbaar te maken en bewust van de kracht van hun eigen keuzes. De afsluitende les over dromen en ambities vond plaats op een bijzondere locatie: het FC Utrecht stadion Galgenwaard.

TEKST: Sander Brugmans | BEELD (foto bovenaan en video): Jeremy Flohr

De Gemeente Utrecht heeft onlangs de nota: ‘Grenzen stellen, perspectief bieden’ gepresenteerd. Hierin staat omschreven dat de gemeente samen met partners de komende jaren veel meer investeert in preventie. Samen met verschillende partners in en uit de wijk gaat de gemeente aan de slag om de weerbaarheid van de inwoners te vergroten. Het lesprogramma Kapot Sterk is hier een van de projecten van.

Het is belangrijk om het moment waarop kinderen verkeerde keuzes kunnen gaan maken voor te zijn. Uit onderzoek blijkt dat kinderen tussen 10 en 12 jaar gevoelig zijn voor verleidingen. In deze fase zijn ze ook nog gevoelig voor sturing vanuit een volwassene en kan een positieve indruk (bijvoorbeeld van een gastspreker tijdens het lesprogramma) een positief effect hebben. Daarom ligt de focus op deze doelgroep.

‘De kracht van je eigen keuze: Je bepaalt zelf welke dromen je wil najagen en hoe je dit wil doen’

Positiviteit en dromen najagen

In samenwerking met de politie is het lesprogramma ‘Kapot Sterk’ opgezet. Dit is een lesprogramma waarin thema’s als veerkracht, verleidingen en positiviteit centraal staan. De kinderen leren door dit programma situaties te herkennen waarin ze gevraagd wordt iets verkeerds te doen. Ook leren ze om te gaan met verleidingen en groepsdruk. Tenslotte maakt het kinderen bewust van de kracht van hun eigen keuzes: zij bepalen zelf welke dromen ze najagen en hoe ze dit doen.

Gastsprekers

Gastsprekers vanuit verschillende organisaties verzorgen de vijf lessen van Kapot Sterk. Een wijkagent vertelt tijdens de eerste les meer over wat criminaliteit precies is. De tweede les neemt een medewerker van HALT voor rekening. Daarin staan het thema’s ‘verleidingen’ en groepsdruk centraal. In de derde les komt een officier van justitie van het Openbaar Ministerie meer vertellen over de invloed en gevolgen van het maken van ‘verkeerde’ keuzes.

Tijdens de vierde les gaan de leerlingen een spel spelen in de vorm van een Escaperoom. Dit spel wordt begeleid door medewerkers van DOCK en JoU (Jongerenwerk) en vraagt van leerlingen dat ze goed moeten samenwerken. Na afloop gaan de jongerenwerkers hierover met de leerlingen in gesprek.

Speciale les in stadion Galgenwaard

De vijfde en afsluitende les gaat over dromen en ambities. Deze les vond op een speciale locatie plaats: FC Utrecht stadion Galgenwaard. Rolmodellen uit de wijk zijn met de leerlingen in gesprek gegaan over hoe belangrijk het is om dromen en ambities te hebben en deze ook na te jagen. Dit doen zij door hun eigen ervaringen als voorbeeld te nemen. Bekijk de video die camjo Jeremy Flohr maakte over deze speciale dag.

Samen voor Overvecht: Kapot Sterk

Kapot Sterk

Kapot Sterk is onderdeel van het programma ‘Grenzen stellen, perspectief bieden’. De gemeente Utrecht zal de komende jaren nog meer projecten richten op het vergroten van de weerbaarheid, waarbij onderwijs en alle organisaties die nu in Kapot Sterk een gastles verzorgen, belangrijke samenwerkingspartners zijn. Een belangrijk speerpunt binnen Kapot Sterk is om het hierbij te hebben over dromen en ambities.

Samen voor Overvecht

In de wijkaanpak Samen voor Overvecht is het versterken van perspectief voor de jeugd in Overvecht – in werk en school – een belangrijk speerpunt. Meer over de wijkaanpak lees je hier.

Meer informatie?

Wil je meer weten of heb je vragen over andere initiatieven rondom veiligheid in de wijk? Neem dan contact op met Team Veiligheid Overvecht van de gemeente Utrecht.

Een eerste versie van dit artikel verscheen eerder in Dreefnieuws nummer 26 – november 2021.