Wijkaanpak Samen voor Overvecht: alles over de actuele resultaten

Ieder jaar geeft de gemeente Utrecht een overzicht van de resultaten die zijn behaald met de wijkaanpak Samen voor Overvecht. Deze week verschenen de nieuwste rapportages. Daarin lees je alles over de ontwikkelingen, behaalde resultaten, kansen en over stappen die er nog aan zitten te komen.

De gemeente heeft samen met bewoners, professionals en ondernemers Samen voor Overvecht ontwikkeld. Deze aanpak staat voor werken aan een wijk waar bewoners prettig samenleven; een wijk die aantrekkelijk is voor nieuwe bewoners, bezoekers, en ondernemers; een wijk waarin bewoners veerkracht hebben en iedereen mee kan doen.

In de zogenaamde Monitorrapportage en Voortgangsrapportage kijkt de gemeente naar de voortgang van de wijkaanpak en naar ontwikkelingen binnen de vijf ambities: 1) plezierig wonen in een meer gemengde wijk, 2) perspectief voor de jeugd versterken, 3) zorg en ondersteuning dichtbij en op maat, 4) veilige buurten en 5) meedoen en ondernemen. Hieraan wordt gezamenlijk gewerkt op concrete plekken.

Positieve ontwikkelingen

Wijkwethouder Kees Diepeveen ziet veel positieve ontwikkelingen en is trots op de behaalde resultaten. Het oordeel van bewoners over hun wijk wordt bijvoorbeeld steeds iets positiever, jongerenoverlast vermindert en de werkgelegenheid neemt toe.

Ik ben trots op de resultaten, van de onstuimige groei van bewonersinitiatief Durf te Dromen, de 40 wijkambassadeurs die de kracht van Overvecht met de wereld delen, het succes van onze Focus-aanpak, tot de oplevering van de NPD-strook bij Overvecht Centrum en de opening van 03Office.

Wethouder Kees Diepeveen

Een lange adem

Volgens de gemeente is er de afgelopen periode veel in gang gezet, zit er veel energie in de samenwerking, groeit het aantal partners en zijn er concrete resultaten. Er zijn bijvoorbeeld ontwikkelingen in het Centrumgebied van Overvecht, op bedrijventerrein Nieuw Overvecht, er zijn plekken als 03Office, de Ontdekhal en de Werkwinkel en de nieuwe gebouwen op de voormalige NPD-strook zijn opgeleverd. Wel zijn de positieve ontwikkelingen nog broos en is een blijvende inzet nodig, aldus wethouder Kees Diepeveen:

We zien eens te meer dat de wijkaanpak Samen voor Overvecht om een lange adem vraagt. Het is dan ook van groot belang dat we dóórgaan. We blijven onze aanpak actief bijsturen en in gesprek met de bewoners en professionals in de wijk. We zijn op de goede weg en zien steeds duidelijker welke stappen we nog moeten zetten.

Meer over de Wijkaanpak Samen voor Overvecht

Op de Samen voor Overvecht pagina vind je alle actuele informatie over de wijkaanpak: de monitorrapportage, voortgangsrapportage, samenvatting en een handige infographic.

Videoserie Samen voor Overvecht

Wil je weten hoe de wijkaanpak er concreet uitziet? Bekijk dan de videoserie Samen voor Overvecht, waarin concrete projecten en initiatieven van de wijkaanpak te zien zijn.