Vrouwen en professionals spraken 19 juni in Overvecht over Huiselijk Geluk

Een thuis waar liefde en vertrouwen de basis is. Dat is wat iedere familie wenst. Soms is het lastig dit geluk te vinden. Tijdens de bijeenkomst ‘Huiselijk Geluk’ op 19 juni spraken honderd vrouwen uit Overvecht met elkaar over dit onderwerp.

Netwerk Samen voor Overvecht

De voorlichting werd georganiseerd vanuit Samen Voor Overvecht, samen met verschillende partners: Politie, Buurtteams, Veilig Thuis, Al Amal en Dock. Deze partners waren ook aanwezig om meer te vertellen over wat zij kunnen doen voor bewoners als er sprake is van huiselijk geweld. De Zorgzusters verzorgden een heerlijk hapje en drankje tijdens de bijeenkomst.

Wat is huiselijk geluk voor jou?

De groep vrouwen en professionals kwamen samen bij Basisschool Op Dreef om te luisteren naar presentaties en met elkaar in gesprek te gaan over het thema “Huiselijk Geluk”. De eerste vraag die gesteld werd, was: “Wat is huiselijk geluk?” De reacties: liefde, geduld, communicatie en gelijkwaardigheid binnen een relatie. Vervolgens vertelde een spreker meer over het belang van waardering en liefde binnen een relatie/huwelijk en wat dat voor effect heeft op kinderen. Hoe patronen zich ontwikkelen en hoe je die ook kunt doorbreken als ze belemmerend zijn.

De politie deelde een ervaringsverhaal over wanneer het niet zo gelukkig gaat thuis. De vrouwen gingen naar aanleiding hiervan met elkaar in gesprek over wat zij nodig hebben om signalen van huiselijk geweld te melden. Hierbij gaf een deelnemer aan: ‘Politie en Veilig Thuis moeten eerst mijn vertrouwen winnen’. En een andere vrouw:

‘Veel vrouwen hebben het zwaar en schamen zich. We moeten stoppen met roddelen over mensen die om hulp vragen. Als iemand hulp zoekt moeten we niet over diegene praten, want dat zorgt ervoor dat mensen niet meer durven. We moeten het juist aanmoedigen’.

Deelnemer aan de bijeenkomst Huiselijk Geluk

Constructief en waardevol

Het gesprek was constructief kritisch naar zichzelf en naar de hulpverlenende organisaties. De deelnemers vonden het een waardevolle bijeenkomst. Door het delen van ervaringen en adviezen ontstond herkenning en soms ook discussie. Ook werd de toelichting van de partners over waarvoor bewoners bij hen terecht kunnen als zij hulp nodig hebben als positief ervaren.

‘Ik had vooral het beeld dat Veilig Thuis je kinderen weghaalt als je hulp inschakelt, maar nu weet ik dat je ook anoniem voor advies contact op kan nemen met Veilig Thuis, ook als je twijfelt en alleen vermoedens hebt van huiselijk geweld. En dat kinderen echt niet zomaar uit huis worden gehaald.’

Deelnemer aan de bijeenkomst Huiselijk Geluk

Vervolg en meer informatie

Deze bijeenkomst benadrukt eens te meer het belang van elkaar ontmoeten en met elkaar in gesprek gaan. De professionele partners in Overvecht zijn aan het kijken wat er als vervolg georganiseerd kan worden op deze bijeenkomst.

Zoek je zelf hulp of maak je je zorgen om iemand anders?

Wil je een melding of aangifte doen van huiselijk geweld of wil je contact met de wijkagent? Bel het politienummer 0900 – 8844 of loop het politiebureau op de Kaap Hoorndreef binnen. Bij acuut gevaar bel je natuurlijk 112.

Wil je advies en/of hulp rondom huiselijk geweld en/of kindermishandeling? Dan kun je contact opnemen met Veilig thuis via 0800 – 2000. Dit kan anoniem. Of kijk op de website van Veilig Thuis.

Heb je vragen over de bijeenkomst of over het vervolg? Stuur dan een e-mailen naar: veiligheidovervecht@utrecht.nl

Foto boven artikel: Al Amal Utrecht via Twitter.