Kasaidreef in Overvecht van 50 naar 30 km/h

De gemeente Utrecht wil op meer straten de maximumsnelheid verlagen van 50 naar 30 km/u, zeker ook in de wijk Overvecht. Vanaf maandag 14 maart wordt daarom de Kasaidreef aangepakt. Er komen twee wegversmallingen die autoverkeer zullen afremmen en de straat prettiger en veiliger maken voor fietsers en voetgangers. De versmallingen zijn ‘groen’ en liggen in het midden van de straat.

Prijsvraag 30 km goed idee

Deze ingreep is het winnende idee uit de prijsvraag ‘30km, goed idee’ uit 2020, uitgewerkt samen met de prijswinnaars. Later dit jaar volgt ook de Berezinadreef. Het doel is om de Kasaidreef veiliger te maken voor voetgangers en fietsers. Hiervoor wil de gemeente het autoverkeer afremmen en sluipverkeer tegengaan. Deze straat is pas na 2030 aan de beurt voor een totale herinrichting, maar er is nu al verbetering nodig.

Het prijswinnende idee is van bureau BVA Verkeersadviezen. Zij hebben hun idee ‘Asfaltbreuk Overvecht’ verder uitgewerkt. Dat deden ze samen met Burezina, die het winnende bewonersidee hadden. De Kasaidreef is de eerste plek waar het idee wordt toegepast.

Dit gaat er gebeuren op de Kasaidreef

  • De maximumsnelheid gaat omlaag van 50 naar 30 kilometer per uur;
  • Er komt op twee plekken een wegversmalling in het midden van de weg. Auto’s moeten elkaar dan voorrang geven. Tussen de rijbaan en de fietsstrook komt bij de wegversmallingen een verhoogde strook. Hierdoor kunnen wachtende auto’s niet stilstaan op het fietspad.
  • Er verdwijnen parkeerplaatsen op de plekken waar de wegversmallingen komen: vijf aan de kant van de Oranjerivierdreef en zes aan de kant van de Carnegiedreef.

De Berezinadreef is ergens halverwege 2022 aan de beurt.

Meer info over de werkzaamheden op de Kasaidreef.
Meer over de prijsvraag ’30 km goed idee’.