Nieuwe inrichting rond Shoppingcenter Overvecht

Werkzaamheden gestart op en rond Zamenhofdreef

De gemeente is maandag 23 maart gestart met het opnieuw inrichten van de openbare ruimte rond Shoppingcenter Overvecht. Het gebied moet hierdoor veiliger worden voor fietsers, voetgangers en automobilisten.

Wat gaat er gebeuren?

De werkzaamheden beginnen aan de zuidoostzijde van het shoppingcenter (bij de AH): op de Zamenhofdreef, het parkeerterrein aan de Roelantdreef en een deel van de Seinedreef. Hier worden o.a. de 2 x 2 rijbanen van de Zamenhofdreef vervangen door 2 x 1 rijbanen, zodat oversteken makkelijker zal zijn. Ook komt er andere bestrating en een nieuwe inrichting van het parkeerterrein op de Roelantdreef.

Voetgangers krijgen meer ruimte en verkeer kan straks makkelijker doorstromen. Ook vervangt de gemeente enkele bomen. Er gebeurt veel; rijbanen, stoepen, parkeervakken, bomen en meubilair (bijvoorbeeld bankjes) worden aangepast. De inrichting van de rest van het openbare gebied rondom het Shoppingcenter volgt later. Hierover is nog geen besluit.

Planning en bereikbaarheid

De werkzaamheden zijn maandag 23 maart gestart bij de Zamenhofdreef, daarna volgt de Seinedreef. De gemeente hoopt in oktober/november 2020 klaar te zijn.  Delen van de Zamenhofdreef, Roelandreef en Seinedreef zijn tijdelijk afgesloten. Tijdens de werkzaamheden wordt het verkeer omgeleid met borden. De woningen, winkels en horeca in het Shoppingcenter Overvecht blijven bereikbaar.

plangebied werkzaamheden shoppingcenter overvecht in 2020

Meer weten?

Meer informatie vind je bij de gemeente Utrecht (link)

Hier vind je links naar alle plannen over de herinrichting van het gebied rond shoppingcenter Overvecht, meer informatie over fase 2 en 3 van herinrichting en vergaderverslagen van de klankbordgroep (daarin reageren bewoners en ondernemers op de plannen).

Tekst/foto: Marianne de Winter