Jongerencultuurhuis Overvecht komt eraan: ruim baan voor creatief talent

Het Jongerencultuurhuis Kanaleneiland (JCHK) neemt het beheer van Jongerencultuurhuis Overvecht op zich. De gemeente Utrecht heeft dat besloten op basis van advies van deskundigen. JCHK heeft de benodigde kennis en ervaring om samen met jongeren een eigen plek voor cultuur, muziek en theater te maken.

Een wens uit de wijk

Tijdens een wijkbijeenkomst in 2018 pleitten jongeren uit Overvecht voor een eigen cultuurhuis. Deze wens staat ook in het coalitieakkoord ’Ruimte voor iedereen’ en wordt nu dus gerealiseerd. JCHK is al actief in Overvecht. Zij betrekt jongeren bij de verbouwing en inrichting van hun pand, de vormgeving en toekomstige activiteiten van hun cultuurhuis. Centraal staan de belevingswereld van de jongeren en hun behoefte aan meer Urban Culture.

Wethouder cultuur Anke Klein is blij dat het Jongerencultuurhuis Overvecht er komt: 

“Een cultuurhuis specifiek voor jongeren stimuleert ze om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. De ervaring van het Jongerencultuurhuis Kanaleneiland leert dat het een bron van creativiteit is voor de jongeren, de wijk en de stad. Ik kijk uit naar de eerste creatieve producties en optredens in dit cultuurhuis in Overvecht”.

Op zoek naar een plek in de wijk 

JCHK gaat op zoek naar een passende locatie voor het jongerencultuurhuis. De keuze maakt JCHK in overleg met de gemeente Utrecht en andere betrokkenen. De inschatting is dat de organisatie zomer 2019 samen met de jongeren op de locatie aan de slag gaat. 

Verder bouwen op Jongeren Cultuurspot Overvecht

Het JCHK is niet onbekend in Overvecht. Vanuit Jongeren Cultuurhuis Kanaleneiland startten ze in 2013 met een dependance in Overvecht onder de naam Jongeren Cultuurspot Overvecht. Twee dagen per week kunnen jongeren uit Overvecht daar terecht voor creatieve workshops, oefenruimtes, producties en events. Maar dit was allemaal niet voldoende voor de grote vraag; een wijk als Overvecht met zoveel jongeren en zoveel onontdekt talent verdient meer: een volwaardig Jongerencultuurhuis Overvecht. Met dit besluit van de gemeente is dat nu een stukje dichterbij. 

Hou voor updates cultuurhuisovervecht.nl in de gaten. 

Murat over zijn DJ-les bij Cultuurspot Overvecht