Even voorstellen: Rachel Streefland is wijkwethouder van Overvecht

Toen Rachel Streefland 25 jaar geleden naar Utrecht verhuisde, ging ze aan het werk op diverse scholen in Overvecht en Kanaleneiland. Eerst als docent, later als orthopedagoog. Ze werkte onder andere op de Martijnschool (vso) en het Trajectum College, dat toen nog het Vader Rijn College heette. Voor ze wethouder werd bij de gemeente Utrecht vervulde ze onder andere een interim-managementfunctie bij het ROC, waardoor ze ook geregeld in Overvecht te vinden was.

In haar rol als wethouder is ze nu onder andere verantwoordelijk voor de wijk en de wijkaanpak ‘Samen voor Overvecht’. Je zou kunnen zeggen dat wijken als Overvecht een rode draad in haar carrière  zijn. ‘Wijken waar genoeg te doen is, zet ik graag mijn  schouders onder. Overvecht is een wijk waar dat kan.’

TEKST: Christine Verspui | FOTO’S: Bas van Setten

Wat is je favoriete plek in  Overvecht? 

‘Overvecht is een ruim opgezette wijk en kent veel gezichten in alle opzichten. Veel culturen leven samen. Eigenlijk is Overvecht veel meer dan slechts een woonwijk. Toch springt er een aantal initiatieven voor Streefland tussenuit. ‘Een van de bijzondere bewonersinitiatieven die de afgelopen jaren is ontstaan is woongemeenschap Overhoop. Een aantal mensen woont er permanent, maar er is ook altijd ruimte voor mensen die op zoek zijn naar een tijdelijk onderkomen. Een ander voorbeeld is voetbalvereniging de Dreef. De nieuwe bestuurders hebben de gezamenlijke droom om een club voor de hele buurt te zijn. En het resultaat mag er zijn, er is een flinke stijging te zien in nieuwe leden. Ook van gezinnen die het financieel moeilijk hebben.’

‘Er wordt hard gewerkt om de wijk schoon en veilig te houden. Dat is zichtbaar en voelbaar in een wijk als Overvecht’

Wat is jouw rol voor de wijk? 

Streefland is graag op de hoogte van de ontwikkelingen in de wijk: ‘Dat is de enige manier om mijn handen uit de mouwen te kunnen steken. Overvecht is geen plek waar je vanaf de zijlijn kunt toekijken en maar zien wat er gebeurt. Ik wil graag met mensen in contact komen, weten wat er speelt en liefst ook mensen spreken die minder zichtbaar zijn.’ Om die reden is ze minstens één keer per week in de wijk te vinden. De ene keer is dat op het wijkbureau, de andere keer gaat ze op bezoek bij lokale ondernemers, op scholen of spreekt ze jongeren uit de wijk. ‘Ik streef naar een gemengde wijk, met oog voor huidige en toekomstige bewoners’ ‘Overvecht kent veel parels van initiatieven die de wijk een stukje beter of mooier maken. En dat is ook heel erg nodig in de wijk. Misschien wel juíst in een wijk als Overvecht. De mensen die dit voor elkaar krijgen zijn belangrijke spelers, door hen is de wijk in verandering, en weten we ook dat we een lange adem nodig hebben.’

‘Ik streef naar een gemengde wijk, met oog voor huidige en toekomstige bewoners’

Rachel Streefland - wijkwethouder Overvecht

Kun je wat meer vertellen over  je plannen in de wijk, wat wil je graag aanpakken?

‘Mijn wens is om écht van betekenis te zijn. Misschien dat het iets te maken heeft met mijn achtergrond in het onderwijs, maar ik zet mezelf graag in voor jeugd en jongeren, een doelgroep die mij aan het hart gaat. Juist deze groep kunnen we een toekomstperspectief bieden. Want naast al die mooie parels en initiatieven, heb ik ook realistische kijk op de situatie. Er liggen ook genoeg uitdagingen; de gezondheidsverschillen zijn groot, mensen hebben te maken met armoede, er wordt hard gewerkt om de wijk schoon en veilig te houden. Dat is zichtbaar en voelbaar in een wijk als Overvecht.’ Ook wil Streefland aan de slag met het verbeteren en verduurzamen van de leefomgeving. ‘Een fijne buurt gaat verder dan alleen het sociale stuk. Iedereen wil tenslotte een fijne en veilige plek om te wonen. Ik streef naar een gemengde wijk, met oog voor huidige en toekomstige bewoners.’

Wat zou je de bewoners van de wijk willen meegeven? 

‘Ik gun iedereen de hand die we vanuit de gemeente aanreiken, maar niet iedereen is op de hoogte van het goede dat er gebeurt of wat we als gemeente kunnen betekenen. Kijk daarom naar elkaar om en help elkaar om verder te komen. Wij hebben op ons beurt als gemeente de belangrijkste taak om het vertrouwen naar de overheid toe te verbeteren.’

Meer informatie over wethouder Streefland vind je op de gemeentewebsite.

Dit artikel verscheen eerst in Dreefnieuws nummer 30 – september/ oktober 2022 – pagina 24-25.

Lees hier alles over de wijkaanpak Samen voor Overvecht