Werkplaats Overvecht en gemeente werken plannen Overvecht-Noord verder uit

Werkplaats Overvecht ziet kansen om enkele locaties in Overvecht-Noord rondom Park de Gagel te verbeteren. De voorstellen passen bij de wensen die de gemeente voor Overvecht heeft. De gemeente en Werkplaats Overvecht werken de plannen verder uit. Het gaat over woningbouw, openbare ruimte, groen en meer ruimte voor sporten en spelen.

De Werkplaats Overvecht bestaat uit de drie corporaties, vier ontwikkelaars en drie beleggers. Ze hebben zich verenigd om samen te werken aan wijkverbetering in Overvecht. De Werkplaats Overvecht is één van de partners waarmee de gemeente samenwerkt in de wijkaanpak Samen voor Overvecht.

Onderzoek naar kansen en mogelijkheden

In het afgelopen jaar zijn twee initiatieven opgestart. Voor elk initiatief is vanaf mei 2021 onderzocht wat de mogelijkheden zijn om de gebieden te verbeteren door middel van ruimtelijke ingrepen. Deze initiatieven kijken naar de volgende gebieden:

  • THEMA-dreven: het gebied tussen de Rio Brancodreef en de Haifadreef – Klopvaart – Gangesdreef
  • TiZa-dreven: de Zambesibuurt en de Tigrisbuurt rondom Park de Gagel

Dit is gebeurd door partijen die onderdeel zijn van de Werkplaats Overvecht. Initiatiefnemers Mitros en ERA Contour hebben gewerkt aan het onderzoek voor de THEMA-dreven. Wonam, Bo-Ex, Portaal, Mitros, en Heijmans hebben gewerkt aan het onderzoek voor de TiZa-dreven. De partijen hebben ideeën over meer woningen bouwen, in combinatie met vernieuwing van de openbare ruimte, meer waardevol groen en meer ruimte om te sporten en te spelen. Daarnaast heeft de Werkplaats Overvecht onderzocht of er meer ruimte kan komen voor (maatschappelijke) voorzieningen.

Samen met bewoners

Werkplaats Overvecht heeft buurtbewoners betrokken bij deze plannen. Zo hebben ze in mei en september 2021 op verschillende locaties rondom Park de Gagel gestaan met posters om de ambities en ideeën te bespreken met bewoners. Ook zijn er verschillende online bijeenkomsten geweest met bewonersorganisaties en maatschappelijke organisaties in de wijk.

“Met de wijkaanpak Samen voor Overvecht werken we aan vijf ambities, waaronder ‘plezierig wonen in een meer gemengde wijk’. De plannen van de initiatiefnemers vanuit de Werkplaats Overvecht kunnen zorgen voor een aantrekkelijke woonomgeving en meer mogelijkheden tot gemengd wonen. We gaan dit de komende tijd verder onderzoeken.”

Wethouder Kees Diepeveen

Gemeente is positief

De gemeente Utrecht is positief over deze twee initiatieven. Zij hebben gekeken of de plannen haalbaar en wenselijk zijn. Dit heeft de gemeente gedaan aan de hand van vier punten:

  1. Dragen de plannen bij aan het versterken van de bestaande de buurt en sluiten ze aan bij de wensen van de gemeente?
  2. Hoe zijn bewoners en ondernemers betrokken?
  3. Zijn de ideeën financieel en bestuurlijk haalbaar?
  4. Zorgen de plannen voor een betere samenwerking tussen marktpartijen en woningcorporaties?

Hoe verder

De gemeente wil graag samen met Werkplaats Overvecht verder werken aan de initiatieven. Doel is om te onderzoeken of ze goede en haalbare plannen kunnen maken, die de wijk helpen te verbeteren. De initiatiefnemers moeten hun ideeën nog wel beter onderbouwen en uitwerken. Daarna kan de gemeente de plannen pas concreet maken in een zgn. Stedenbouwkundig Programma van Eisen.

De gemeente werkt ook aan de uitwerking van ruimtelijk beleid. Zo kan zij beter sturen op de ontwikkeling van Overvecht en de initiatieven zorgvuldig beoordelen. Hiervoor wordt het Omgevingsprogramma Overvecht eerst verder uitgewerkt op de onderwerpen groen, mobiliteit en kansen voor nieuwbouw. De plannen van Werkplaats Overvecht moeten passen binnen het omgevingsprogramma.

Plan Gagelkwartier

De initiatieven THEMA- en TiZa-dreven komen samen in één plan. Dit doet de gemeente omdat de initiatieven direct naast elkaar liggen en daarom samen onderzocht moeten worden. Dit plan heet voortaan ‘Gagelkwartier’. De gemeente en de initiatiefnemers gaan dit plan vanaf maart tot december 2022 samen in meer detail uitwerken. Als dit plan kansen biedt om de wijk te verbeteren en het plan haalbaar is, kan de gemeente een Stedenbouwkundig Programma van Eisen opstellen.

Denk je mee?

Participatie is een belangrijk onderdeel van deze uitwerking. De gemeente en de initiatiefnemers gaan daarom een participatieproces organiseren. Zij vinden het belangrijk om bewoners er op tijd bij te betrekken en het gesprek aan te gaan. Bijvoorbeeld over vragen als:

  • Waar moeten we op letten bij het uitwerken van deze plannen?
  • Wat vind jij van de eerste opzet?
  • Hoe wordt Overvecht-Noord voor jou een nog prettigere plek om te leven?
  • Hoe wil jij betrokken zijn bij de plannen, zodat je je mening kunt geven?

Het participatieproces werkt de gemeente uit in een participatieplan, samen met het Wijkplatform en het Bewonersplatform. Het zal half mei 2022 af zijn en te vinden op de website van Werkplaats Overvecht.

Meer informatie

Heb je vragen? Neem dan contact op met Wijkbureau Overvecht via overvecht@utrecht.nl.

Meer informatie over Werkplaats Overvecht
Kijk hier voor meer informatie over het initiatief THEMA-dreven (Werkplaats Overvecht)
Kijk hier voor meer informatie over het initiatief TiZa-dreven (Werkplaats Overvecht)

Foto: Flats aan de Rio Brancodreef – Sint Maartendreef in het gebied THEMA-dreven, door Olivier Beens