Wat zijn de resultaten van de wijkaanpak Samen voor Overvecht?

In april is er een nieuwe Voortgangsrapportage gepubliceerd over de wijkaanpak Samen voor Overvecht. Hierin staan recente ontwikkelingen en resultaten beschreven en de stappen die in 2020 genomen gaan worden. Geen zin om de hele rapportage te lezen? In de handige infographic (onderaan dit artikel te lezen) zie je snel alle resultaten.

Rapport over de voortgang van Samen voor Overvecht

Eind vorig jaar is het actieprogramma van de wijkaanpak vastgesteld.In het actieprogramma is beloofd om jaarlijks te rapporteren over de voortgang van Samen voor Overvecht. In de nieuwe voortgangsrapportage staat de voortgang beschreven sinds december 2019. De gemeente geeft aan welke stappen er zijn gezet. Ook is er een blik op de toekomst. 

Meer budget

Een belangrijke ontwikkeling voor Samen voor Overvecht is de landelijke Regio Deal. Hierin is €15 miljoen gereserveerd voor verbetering van leefbaarheid en veiligheid van drie wijken, waaronder Utrecht Overvecht. De provincie en de drie betrokken gemeenten zorgen nog eens voor zo’n financiële bijdrage. Deze Regio Deal is een belangrijke impuls om de wijkaanpak te versterken.

Samen voor Overvecht en corona-initiatieven

Natuurlijk raakt het coronavirus de aanpak Samen voor Overvecht. De opening van het Jongerencultuurhuis is uitgesteld, de spreekuren werk & opleiding in gezondheidscentrum de Amazone zijn tijdelijk stopgezet en de start van de Beroepentuin is uitgesteld. Maar tegelijkertijd zijn er volop hartverwarmende initiatieven in de wijk Overvecht om mensen te helpen. Reden te meer om de wijkaanpak met volle overtuiging door te zetten. 

Download de Samen voor Overvecht Voortgangsrapportage (april 2020)

Bekijk de Samen voor Overvecht-resultaten in een infographic (voorjaar 2020)

Lees hier meer nieuws en informatie over Samen voor Overvecht

Samen voor Overvecht resultaten – Infographic

Infographic pagina 1 700
Infographic pagina 2 700
Infographic pagina 3 700