Samen voor Overvecht logoWijkaanpak Samen voor Overvecht

De gemeente heeft samen met bewoners, professionals en ondernemers in Overvecht de wijkaanpak Samen voor Overvecht ontwikkeld. Deze aanpak is het vervolg op het plan de Versnelling van Overvecht.

In de afgelopen drie jaar is door gemeente, bewoners en maatschappelijke partners gewerkt aan het vergroten van de leefbaarheid en de veerkracht van Overvecht en haar bewoners. Dit noemden we toen ‘de Versnelling Overvecht’. De aanpak van de Versnelling wordt nu versterkt en uitgebreid naar een brede wijkaanpak: Samen voor Overvecht. Kansen voor Overvecht staan centraal in deze aanpak. 

Samen voor Overvecht betekent werken aan een wijk waar bewoners prettig samen leven en die aantrekkelijk is voor nieuwe bewoners, bezoekers, en ondernemers. Een wijk waarin de veerkracht van bewoners wordt versterkt en iedereen mee kan doen.

De aanpak gaat over:

1. leefomgeving en wonen
2. kansen voor de jeugd
3. veilige buurten
4. zorg en ondersteuning
5. meedoen en ondernemen 

Infographic

Download en bekijk de handzame infographic over de wijkaanpak Samen voor Overvecht (versie juli 2020), met daarin de ambities, kansen en principes kort toegelicht.

Meer weten? 

Lees de artikelen hieronder, of download en lees:
1. het Ambitiedocument Samen voor Overvecht (versie juli 2019). Hierin lees je alles over de kansen en ambities, toekomst en communicatie van Samen voor Overvecht.
2. het Actieprogramma Samen voor Overvecht (versie nov. 2019). Hierin staat hoe de gemeente werkt aan de ambities en kansen, welke stappen zijn gezet en welke initiatieven er in 2020 zijn.
3. de Voortgangsrapportage Samen voor Overvecht (versie april 2020). Hierin staat de voortgang van de wijkaanpak beschreven sinds de vaststelling van het Actieprogramma in december 2019.

Wil je ook helpen?

Heb je ook ideeën en wil je meedoen? Graag. Je bent van harte welkom. Meld je aan via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of kom langs bij een van de bijeenkomsten over Samen voor Overvecht. 

 

Samen voor Overvecht is samenwerken aan een wijk waar bewoners prettig samenleven, waar de veerkracht van bewoners wordt versterkt en iedereen kan meedoen. Een wijk die ook aantrekkelijk is voor nieuwe bewoners, bezoekers, investeerders en ondernemers. Samen werken we aan vijf ambities: plezierig wonen, meer kansen voor de jeugd, veilige buurten, zorg en ondersteuning dichtbij, en meedoen en ondernemen. 

SAMEN betekent het bundelen van de inzet van alle partijen die meedoen: bewoners, corporaties, ondernemers, investeerders, buurtteams, zorg- en welzijnsinstellingen, gemeente, politie en vele anderen. 

Bekijk alle Kansen, Ambities en Principes in één infographic (opent als PDF in nieuw venster)

Overvecht Principes

Overvecht is uniek! Deze wijk vraagt met haar eigen sterke kanten én uitdagingen om een specifieke aanpak. Daarbij zijn gezamenlijke taal en waarden belangrijk. De Overvecht principes zijn voortgekomen uit gesprekken tussen bewoners, professionals en de gemeente. Bij alles wat we Samen voor Overvecht doen zijn deze principes leidend:

1) Samen mét Overvechters

Plannen, acties, ontwikkelingen en resultaten bespreken we mét bewonersen ondernemers van Overvecht. We vragen Overvechters naar hun behoeften, welke kansen er zijn en werken mee aan ideeën en initiatieven van de wijk. Ook bespreken we samen de resultaten en de ontwikkelingen van de wijkaanpak Samen voor Overvecht.

2) Denken en handelen vanuit mogelijkheden

We zien kansen, uitdagingen en mogelijkheden. Op creatieve en positieve manieren zoeken we naar nieuwe en duurzame mogelijkheden om de problemen in de wijk aan te pakken.

3) Meerdere ambities tegelijk realiseren

Alle activiteiten die wij samen in Overvecht uitvoeren dragen bij aan meerdere ambities.

4) Verbetering laten zien 

We laten letterlijk zien op plekken in Overvecht dat er samen wordt gewerkt aan een betere wijk en doen jaarlijks verslag van de voortgang. We werken aan concrete en zichtbare resultaten in de wijk.

5) Positieve communicatie

Wij communiceren positief over Overvecht om het imago van de wijk te versterken. Communicatie heeft als doel om bewoners en professionals te verbinden, enthousiasmeren en activeren om zich samen in te zetten voor de wijk.

De gemeente Utrecht houdt de voortgang van de wijkaanpak Samen voor Overvecht nauwkeurig bij. Dat doen ze in monitorrapportages. Op 1 oktober 2020 is er een nieuwe rapportage uitgekomen (editie september 2020), de tweede van dit jaar. Hierin wordt gekeken naar de vijf ambities van Samen voor Overvecht en de eerste cijfers die daarbij horen.

In de voortgangsrapportage Samen voor Overvecht van april 2020 is de toezegging gemaakt om bij de volgende rapportage met de eerste cijfers te komen. Voor de vijf ambities van Samen voor Overvecht en de bijbehorende kansen wordt gekeken hoe het ermee staat. Eind april waren de eerste cijfers bekend. Vervolgens heeft de gemeente Utrecht samen met partners deze uitkomsten besproken. De rapportage bevat verder aanbevelingen voor verdere monitoring en input voor vervolggesprekken, bijvoorbeeld met de wijkcoalitie Samen voor Overvecht en het Bewonersplatform Overvecht. 

De cijfers in de monitorrapportage dateren van voor COVID-19. De gemeente verwacht dat COVID-19 Overvecht meer dan gemiddeld raakt. De extra financiële middelen van de zogenaamde Regiodeal zijn dan ook juist nu hard nodig. De keuze om de extra middelen vanuit de Regiodeal in te zetten voor drie van de vijf ambities (Plezierig wonen in een meer gemengde wijk, Veilige buurten en Perspectief voor de Jeugd versterken) sluit aan bij de uitkomsten van de monitorrapportage.

Lange adem noodzakelijk

Deze rapportage bevestigt dat het cruciaal is om een lange adem te hebben met de wijkaanpak Samen voor Overvecht. De gemeente ziet wisselende ontwikkelingen in de cijfers, soms positief (bijvoorbeeld het algemeen oordeel over de buurt, vertrouwen in de toekomst, variatie in het woningbestand, bieden van informele hulp), maar soms ook negatief (bijvoorbeeld het percentage jeugdige verdachten, jongerenoverlast, gevoelens van onveiligheid, percentage dat niet goed kan rondkomen). Effecten van activiteiten zijn niet direct terug te zien in ontwikkelingen; ook dat vraagt een lange aanpak. Een belangrijk signaal is dat de focus op de 5 ambities blijft, dat de gemeente zorgt voor een goede uitvoering en versterkt wat nu al goed is en dat teveel nieuwe initiatieven leidt tot ongewenste versnippering.

Lees en download de Monitorrapportage Samen voor Overvecht (september 2020) hier (opent als PDF in nieuw venster).

Ga terug naar de hoofdpagina van Samen voor Overvecht voor meer info.

In december 2019 heeft het Utrechtse College het actieprogramma Samen voor Overvecht vastgesteld. Hierin staat beschreven hoe er concreet wordt gewerkt aan alle ambities en kansen in de wijk, samen met bewoners en partners van Overvecht. In april is er een nieuwe Voortgangsrapportage gepubliceerd. Hierin staan recente ontwikkelingen en resultaten beschreven en de stappen die genomen gaan worden.

Rapport over de voortgang van Samen voor Overvecht

In het actieprogramma is beloofd om jaarlijks te rapporteren over de voortgang van Samen voor Overvecht. In deze nieuwe rapportage staat de voortgang beschreven sinds december 2019. De gemeente geeft aan welke stappen er zijn gezet in de monitoring van de ambities van Samen voor Overvecht. Ook is er een blik op de toekomst. Samen voor Overvecht geeft richting aan de inzet van gemeente en alle partners in Overvecht, nodigt partijen uit om met initiatieven te komen en stimuleert samenwerking.

Financiële impuls

Een belangrijke ontwikkeling is de landelijke Regio Deal, vastgesteld in februari. Hierin is een bedrag van €15 miljoen gereserveerd voor verbetering van leefbaarheid en veiligheid van drie wijken, waaronder Utrecht Overvecht. De provincie en de drie betrokken gemeenten zorgen nog eens voor zo'n financiële bijdrage. Deze Regio Deal is een belangrijke impuls om de wijkaanpak te versterken en versnellen.

Natuurlijk raakt het coronavirus de aanpak Samen voor Overvecht. De formele opening van het Jongerencultuurhuis is uitgesteld, de spreekuren werk & opleiding in gezondheidscentrum de Amazone zijn tijdelijk stopgezet en de start van de Beroepentuin is uitgesteld. Maar tegelijkertijd zijn er volop hartverwarmende initiatieven in de wijk Overvecht om mensen te helpen. De wijkaanpak wordt met volle overtuiging doorgezet. 

Bekijk de infographic over de Samen voor Overvecht resultaten

Download en lees de Samen voor Overvecht Voortgangsrapportage (april 2020) hier 

Er gebeuren veel mooie dingen in Overvecht. Jeremy Flohr is een van de camera-journalisten (camjo's) die de wijk Overvecht in is gegaan om al deze initiatieven zichtbaar te maken, met deze keer: Elkaar blijven vasthouden, Overvechters zetten zich in voor Overvechters.

Blijf voor elkaar zorgen

Ook tijdens de corona-crisis zetten Overvechters zich in voor andere mensen in Overvecht. Zo geeft Georgina Beart dagelijks een sportles op een veldje tussen flats. Bewoners doen mee in hun huiskamer, het is een mooie vorm van contact en mensen komen wat in beweging. Georgina: "En wat je vooral ook veel ziet is dat mensen komen kijken, even zwaaien naar me. Dat vind ik ook erg leuk, want dan weet ik dat ze oké zijn. Het is ook leuk om je buren te zien, want anders zie je elkaar niet zoveel meer."

Wijkambasssadeurs Fran, Demi en Geesje brengen maaltijden langs in de wijk om kwetsbare bewoners een hart onder de riem te steken. Even een praatje maken en zorgen voor mensen die hun huis nu niet uit kunnen. Fran van Kraaij: "Sinds twee weken doe ik boodschappen voor twee dames die hier wonen (zorgcentrum Zuylenstede, red). [...] We hebben als wijkambassadeurs wat geld ingezameld om eigenlijk wat vitaminen en gezondheid te brengen." Juist in deze tijden van corona is het belangrijk dat we een klein beetje op elkaar letten. Zoals wijkambassadeur Geesje het zegt:

"Ik hoop wel dat we hier met zijn allen goed uitkomen, maar dat we elkaar wel blíjven vasthouden en in verbinding blijven."

 

Bekijk de film onderaan dit artikel of op YouTube.
Deze film is tot stand gekomen in het kader van de wijkaanpak Samen voor Overvecht. Meer over weten? Kijk dan op Samen voor Overvecht.
Video productie: Jeremy Flohr van Yellow Bird Projects

Back to top