Nieuwe Lief-en-Leed-straten gaan contact tussen buren versterken

Extra aandacht voor wie dat nodig heeft

Utrecht introduceert Lief-en-leed-straten in Overvecht. De Lief-en-Leed-straten zijn in het leven geroepen om contact tussen buren te stimuleren en de sociale verbondenheid in de straat te versterken. De Utrechtse gemeenteraad nam een motie aan om in Overvecht-Zuid te starten met dit initiatief.

Een geldpotje voor kleine attenties

In Lief-en-Leed-straten besteden bewoners extra aandacht aan buren die bijvoorbeeld ziek, in de war of eenzaam zijn. Ook is er extra aandacht voor vrolijke gebeurtenissen in deze straten. Straten krijgen een Lief & Leedpotje van 150 EUR waarmee ze gedurende het jaar attenties kunnen aanschaffen, zoals een bloemetje, fruitmand of kaartje. De Rotterdamse stichting Opzoomer Mee is begonnen met dit idee. Neem eens een kijkje op hun website om te zien hoe het werkt! 

Lief-en-Leed-straten juist nu belangrijk

Juist nu is dit initiatief zo belangrijk. De gemeente (College van B&W) schrijft in hun brief aan de raad: “Door de coronacrisis maken we met elkaar een moeilijke periode door die van grote invloed is op het leven van iedereen. […] Naast de andere initiatieven uit de samenleving zijn wij ervan overtuigd dat het concept lief-en-leedstraten, juist in deze situatie, een belangrijk instrument is om rekening te houden met elkaar en in het bijzonder met mensen die het zwaar hebben of eenzaam dreigen te worden.” 

DOCK helpt mee

Stichting DOCK gaat dit project begeleiden. DOCK zal de sleutelfiguren / gangmakers zoeken en ondersteunen, het budget beheren en bekendheid geven aan het project. Na het aanwijzen van de eerste straten in Overvecht, zal het aantal Lief-en-Leed-straten in de stad geleidelijk groeien. De gemeente wil dit jaar nog beginnen met het initiatief.

Lees meer in de brief aan de gemeenteraad 

Foto: Opzoomer Mee