Stichting Echt Overvecht steunt Techniek Experience Center Utrecht

Techniek Experience Center – inspiratie om te bouwen aan de toekomst in Overvecht

Stichting Echt Overvecht steunt de realisatie van het  Techniek Experience Center (TEC) Utrecht in Overvecht.

UTRECHT, 20 juni 2019 | TEC Utrecht wordt een fysieke plek in Overvecht waar jeugd en jongeren inspiratie opdoen om te bouwen aan de toekomst. Een leerzame en inspirerende speel-werkplaats waar professionals hun passie voor techniek, creativiteit en innovatie delen met de bouwers van morgen.

In TEC Utrecht kunnen jong en oud ervaren hoe innovatie en creativiteit oplossingen bieden voor de maatschappelijke uitdagingen van nu. Een plek waar letterlijk en figuurlijk wordt gebouwd aan de toekomst.

Werken in de bouw voor verduurzaming van Overvecht

Wij steunen de partners in het samenwerkingsverband van harte. In Overvecht is de werkloosheid onder jongeren relatief hoog. Een keuze voor de bouw en techniek bieden een goed perspectief op een baan, zeker gezien de grote investeringen die voor verduurzaming in de wijk staan gepland. TEC Utrecht wil juist hier een bijdrage aan leveren door jongeren en jeugd vroeg te inspireren en te betrekken bij de bouw en techniek. Hierdoor kan TEC Utrecht een belangrijke bijdrage leveren aan het verkleinen van de mismatch op de arbeidsmarkt in de wijk. 

De doelstelling en activiteiten van TEC Utrecht sluiten goed aan bij onze doelen. Wij bevestigen daarom onze intentie om met TEC Utrecht samen te werken, wanneer de EFRO subsidie wordt toegekend (EFRO is het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling). In dat geval gaan we nadenken over de verdere samenwerking, over onze medewerking aan de publieks/schoolbezoeken en over de educatie-activiteiten van TEC Utrecht.

Wij wensen TEC veel succes bij de verdere afhandeling van de EFRO-aanvraag en kijken uit naar een succesvolle samenwerking met TEC Utrecht! 

Tekst: bestuur van Stichting Echt Overvecht
Foto: Dietz.nl