Flat met Toekomst van Mitros: laatste woningen opgeleverd

Energieneutrale woningen na renovatie Camera Obscuradreef

De renovatie van de Flat met Toekomst van Mitros aan de Camera Obscuradreef in Overvecht is afgerond. De bouwgroep Nieuw Utrechts Peil (NUP) levert de komende weken de vijf resterende portieken met in totaal veertig sociale huurwoningen op. Het middelste portiek met acht woningen is als pilot in 2017 gerenoveerd.

Nul-op-de-meter huurwoningen

De komende tijd verhuizen alle bewoners naar hun nieuwe woning. Flat met Toekomst was in 2017 de eerste NOM (nul-op-de-meter) renovatie van een naoorlogse vier-hoog flat. Alle woningen zijn nu gasloos en hebben flink verbeterde isolatie (energielabel A++). De zonnepanelen op het dak van de flat wekken normaal gesproken alle energie op die de huishoudens verbruiken. Mitros en NUP gaan de lessen van dit project gebruiken voor andere projecten in de stad. Norbert Drenthe, wijkconsulent bij Mitros en direct betrokken bij het project, is trots dat de hele flat nu is aangepakt: “De woningen zijn nu veel energiezuiniger en comfortabeler gemaakt. De nieuwe bewoners kunnen hier echt heel prettig wonen.”

Succesvolle pilot biedt lessen voor de toekomst

Flat met Toekomst is een zogenaamde ‘Intervamflat’. Daarvan zijn er in heel Nederland zo’n 14.000 gebouwd. In 2017 zijn de eerste acht woningen in tien weken tijd energieneutraal gemaakt. Het uitgangspunt van de pilot was om klein te beginnen en daarna de aanpak en de bewonerstevredenheid te evalueren. De renovatie bleek succesvol en daarom kwam er in 2018 een vervolg. Ook deze tweede fase is nu afgerond. De komende tijd verhuizen alle bewoners naar hun nieuwe woning. Uiteindelijk zijn dertig van die woningen nul-op-de-meter. 

Kennis voor bouwprojecten elders

De 500 zonnepanelen op het dak wekken voor deze woningen in principe alle energie op die er in de woningen verbruikt wordt. De andere tien woningen zijn niet nul-op-de-meter, omdat er onvoldoende ruimte op het dak is voor nog meer zonnepanelen. Ze zijn echter wel zeer energiezuinig. De kennis en ervaringen zijn bruikbaar voor bouw- en renovatieprojecten elders. Zo worden de lessen van Flat met Toekomst nu al toegepast bij de renovatie van tachtig woningen aan de Van Brammendreef.

Samen voor Overvecht

Mitros en de andere Utrechtse woningcorporaties willen actief bijdragen aan een nog beter Overvecht. Dat begint bij goede huizen. In 2030 moeten alle woningen in Overvecht klaar zijn voor de toekomst. Daarom is er de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in de wijk. Zo zijn er onlangs meer dan 100 woningen aan de Taag- en Ebrodreef gerenoveerd en zijn Mitros en Hemubo bezig met groot onderhoud aan de woningen op de Apollo-, Centaurus- en Atlasdreef.

Meer weten? Kijk op de website van Flat met Toekomst.