Lintje voor wijkraad Overvecht voorzitter Els Wegdam

Koninklijke onderscheiding Els Wegdam voor haar werk voor Overvecht

Vrijdagmorgen 26 april heeft burgemeester Jan van Zanen aan bijzondere Utrechters een koninklijke onderscheiding uitgereikt. Dat vond plaats in de bomvolle Utrechtse stadsschouwburg. Onder de mensen die een koninklijke onderscheiding kregen zit een prominente Overvechter: Els Wegdam, voorzitter van de Wijkraad.

Grote inzet voor Wijkraad Overvecht

Annette van den Bosch, Bewonersplatform Overvecht: “Els heeft een groot netwerk opgebouwd, pakt elke kans aan om dat netwerk te vergroten en dit alles voor een beter Overvecht.” Els doet veel in de wijk en is het meest bekend van haar jarenlange inzet voor de wijkraad Overvecht. Pim Walenkamp, voormalig lid van de wijkraad Overvecht en aanvrager van de koninklijke onderscheiding:

“Els is lid vanaf juni 2005, voorzitter wijkraad Overvecht van 2007 – 2012 en april 2017- heden. Zij is een zeer gedreven en gestructureerde netwerker die zeer heeft bijgedragen aan de professionalisering van de wijkraad Overvecht. Zij pakte vele knelpunten in Overvecht aan en organiseerde wijkpeilingen, onderzoeken en discussie-avonden, zoals over gezondheid in 2005, onderwijs in 2013, wonen in 2018 en verkeersveiligheid in 2019. De wijkraad heeft daarna tientallen gerichte adviezen aan het college van Burgemeester en Wethouders gezonden. Daarmee heeft ze Overvecht op de agenda gezet en bijgedragen aan een verbetering van de wijk.

Els zet zich al 14 jaar met hart en ziel in voor de wijkraad Overvecht. Het is dan ook een goede zaak, meer dan terecht, dat zij een koninklijke onderscheiding ontvangt. Els is een harde, toegewijde werker met een groot hart voor Overvecht. Je kan niet om haar heen. Zij houdt van Overvecht en knokt daarvoor.”

Werk voor MBO Utrecht

Els Wegdam, geboren 12 juni 1949 in Nootdorp, al decennia woonachtig in Overvecht, werkte jaren bij MBO Utrecht als adviseur en projectleider. Zij zette zich succesvol in voor meer medezeggenschap en een sterkere ondernemingsraad voor zorgvuldige klachtenreglementen. Nog steeds waardeert haar voormalige werkgever haar enorme flexibiliteit en expertise. Zij levert nog steeds, geheel vrijwillig, bijdragen aan onderzoeken over onder meer onderwijsrecht en het beroepsonderwijs o.l.v. prof.dr. Renée Schoonhoven (Vrije Universiteit).

Vrijwillige inzet stichting Nickerie Konmakandra

Els zet zich in voor ontwikkelingssamenwerking in Suriname vanuit stichting Nickerie Konmakandra. “Els Wegdam maakt, geheel onbezoldigd en vrijwillig, deel uit van het organisatiecomité Nickerie Konmakandra. Zij organiseert fondsenwerving voor bijeenkomsten, voor sociale en culturele projecten en voor zwakkeren, zoals gehandicapten, in Suriname. Haar werkzaam-heden verricht zij consciëntieus en met grote toewijding,” zo legt Radj Ramcharan, bestuurslid stichting Nickerie Konmakandra enthousiast uit. 

Wij van Echt Overvecht willen Els hartelijk feliciteren met deze prachtige onderscheiding en haar goede werk voor onze wijk.

Foto: Godfried van Utrecht