Rapportage Samen voor Overvecht: lange adem noodzakelijk

De gemeente Utrecht houdt de voortgang van de wijkaanpak Samen voor Overvecht nauwkeurig bij. Op 1 oktober 2020 is er een nieuwe rapportage uitgekomen – editie september 2020 – de tweede van dit jaar. Hierin wordt gekeken naar de vijf ambities van Samen voor Overvecht en de eerste cijfers die daarbij horen.

In de voortgangsrapportage Samen voor Overvecht van april 2020 is de toezegging gemaakt om bij de volgende rapportage met de eerste cijfers te komen. Voor de vijf ambities van Samen voor Overvecht en de bijbehorende kansen wordt gekeken hoe het ermee staat. Eind april waren de eerste cijfers bekend. Vervolgens heeft de gemeente Utrecht samen met partners deze uitkomsten besproken. De rapportage bevat verder aanbevelingen voor verdere monitoring en input voor vervolggesprekken.

De cijfers in de monitorrapportage dateren van voor COVID-19. De gemeente verwacht echter dat COVID-19 Overvecht meer dan gemiddeld raakt. De extra financiële middelen van de zogenaamde Regiodeal zijn dan ook juist nu hard nodig. De keuze om de extra middelen vanuit de Regiodeal in te zetten voor drie van de vijf ambities (Plezierig wonen in een meer gemengde wijk, Veilige buurten en Perspectief voor de Jeugd versterken) sluit aan bij de uitkomsten van de monitorrapportage. 

Lange adem noodzakelijk

Deze rapportage bevestigt dat het cruciaal is om een lange adem te hebben met de wijkaanpak Samen voor Overvecht. De gemeente ziet wisselende ontwikkelingen in de cijfers, soms positief (bijvoorbeeld het algemeen oordeel over de buurt, vertrouwen in de toekomst, variatie in het woningbestand, bieden van informele hulp), maar soms ook negatief (bijvoorbeeld het percentage jeugdige verdachten, jongerenoverlast, gevoelens van onveiligheid, percentage dat niet goed kan rondkomen). Effecten van activiteiten zijn niet direct terug te zien in ontwikkelingen; ook dat vraagt een lange aanpak. Een belangrijk signaal is dat de focus op de 5 ambities blijft, dat de gemeente zorgt voor een goede uitvoering en versterkt wat nu al goed is en dat teveel nieuwe initiatieven leidt tot ongewenste versnippering.

Lees en download de Monitorrapportage Samen voor Overvecht (september 2020) (PDF).

Ga terug naar de hoofdpagina van Samen voor Overvecht voor meer info.