Wijkambassadeur El Hassan Ouhammou

foto: Henri Bunnik

Hoe lang woon je al in Overvecht?

Vanaf januari 2002.

Wat doe je voor de wijk Overvecht?

De vraag is wat ik niet doe voor de wijk Overvecht; ik doe alles van kleinschalige activiteiten (huiswerkklas voor kwetsbare groepen) tot zitting nemen in allerlei overlegorganen t.b.v. de veiligheid en de stabiliteit in de wijk.

Wat is je favoriete plek in de wijk?

Sportcomplex Vechtzoom.

Waar ben je trots op?

De diversiteit en multiculturaliteit in de wijk: dit biedt perspectief en verrijkingsmogelijkheden in de wijk.

Wat is je wens voor de wijk?

Inzoomen op de positiviteit in de wijk en deze uitvergroten en de negativiteit de rug toekeren. De vooroordelen bestrijden door met elkaar in gesprek te gaan om elkaar te begrijpen en zodoende elkaar waarderen en koesteren.