Een voetbalveldje dankzij het Initiatievenfonds

Acht jaar beten zij zich erin vast. Soms moet je een lange adem hebben om iets voor elkaar te krijgen. En de aanhouder wint, dit keer! Op 28 maart stonden Anneke en Martijn Van ’t End glunderend bij het voetbalveldje waar ze zich zolang zo sterk voor hadden gemaakt.

De wijkwethouder Jeroen Kreijkamp kwam het veld, gelegen tussen de flats van de Jeanne d’Arcdreef en Cleopatradreef, op die dag officieel openen. Alleen het weer zat tegen. Onder kleurrijke paraplu’s werden de eerste ballen in het doel geschoten waar de wethouder zich dapper had opgesteld. 

Gouden vrijwilligers

Anneke en Martijn zijn van die buurtbewoners waar je het als wijk van moet hebben. Als vrijwilligers maken ze zich al jaren sterk voor hun wijk Overvecht. Toen ze nog aan de Centaurusdreef woonden, waren ze al actief met het (typisch Overvechtse) spetterbadje. Toen ze plots allerlei cursussen moesten gaan volgen, zoals EHBO, hadden ze er geen zin meer in. Ze verhuisden naar de Jeanne d’Arcdreef en daar begonnen ze met de Speelgoeduitleen. Dat doen ze nu al een jaar of drie. 

Anneke: “We zagen dat kinderen uit de flats rondom ons behoefte hadden aan speelgoed. Die kinderen hadden niets om mee te spelen, alleen één voetbal. En die moesten ze ook nog delen met elkaar.” 

Anneke en Martijn gingen praten met Mitros, het Wijkbureau, en Wijk&co. Van Mitros mochten ze twee containerhokken gebruiken, die de woningcorporatie eerst voor hen opknapte. Daar staat nu het speelgoed opgeslagen dat vanuit het Initiatievenfonds werd aangeschaft. Wijk&co schoot het geld voor, want alleen met bonnetjes komt de gemeente over de brug met geld. En zo heeft iedere partij zijn eigen rol in de wijk. 

Met mooi weer is de Speelgoeduitleen open. “We doen het met ons tweeën,” legt Martijn uit. “Andere bewoners zeggen heel snel ‘we hebben er geen tijd voor’.”

Het stuk grond waar nu het mooie voetbalveldje met kunstgras ligt (niet de afmetingen van een echt voetbalveld natuurlijk), was ondertussen een doorn in het oog van Anneke en Martijn. “Het was een knollenveld met overal kuilen”, aldus Anneke. “Vies en smerig, vooral als het had geregend. Er zijn enkels en polsen op dat veld gebroken. Kinderen kwamen steeds klagen bij ons.” Acht jaar geleden ging het echtpaar ermee aan de slag. Ze werden van het kastje naar de muur gestuurd. Martijn: “Het duurde even voordat we de juiste figuur te pakken hadden, in de persoon van David Bueno, wijkadviseur. Toen ging het eindelijk lopen!” 

Handtekeningen van buurtbewoners verzamelen

Om aanspraak te kunnen doen op een bijdrage uit het Initiatievenfonds, moet het voor de gemeente (in dit geval het Wijkbureau) duidelijk zijn dat de buurt achter het idee staat. Dus ging Martijn persoonlijk handtekeningen ophalen in de flats aan de Jeanne d’Arcdreef en Cleopatradreef. “Ik heb wat gezien achter die voordeuren, van buikdanseressen tot mannen in tanga’s”, lacht Martijn als hij eraan terugdenkt. “Maar ik ging nooit de drempel over, ik bleef altijd bij de voordeur staan. Zo hoort dat! Uiteindelijk heeft 95% van de bewoners voor het initiatief getekend!”

Wijkwethouder van Overvecht, Jeroen Kreijkamp, vertelt in zijn openingsspeech dat Anneke en Martijn trots mogen zijn op het resultaat. Hij is blij dat er nu een mooie plek is om elkaar te ontmoeten en om te spelen. Tenslotte is een derde van de bewoners uit Overvecht jonger dan 25 jaar. Dus er moet veel ruimte komen om te kunnen spelen, vooral dicht bij huis.

Anneke en Martijn zijn vooral blij omdat de kinderen het fantastisch vinden. “Dat is voor ons de graadmeter. We hebben applaus gehad toen het veldje net klaar was. De kinderen waren zo dankbaar!”


Initiatievenfonds

Zet je je in voor je buurt, wijk of de stad, dan kun je een beroep doen op het Initiatievenfonds! Vraag bij het Wijkbureau geld aan om je plan uit te voeren. Denk bijvoorbeeld aan het stimuleren van ontmoetingen in de wijk zoals een straatfeest (bijvoorbeeld geld voor tent, springkussen, stoelen e.d.), of het planten van bomen, het opknappen van een pleintje. Zo wil de gemeente bewoners aanmoedigen om zich vrijwillig in te zetten voor elkaar. Iedereen die een goed idee of plan heeft, kan een financiële bijdrage ontvangen. Het indienen van een aanvraag kan digitaal via deze link. Je kunt het hele jaar door een aanvraag indienen. Aanvragen hoger dan €20.000 worden op drie vaste data in behandeling genomen: 1 januari, 1 april en 1 september. Heb je hulp nodig bij het invullen van het formulier? Ga dan langs bij de sociaal makelaar of het Wijkbureau Overvecht. Het Wijkbureau helpt ook mee met het opstellen van een begroting.