Samen voor Overvecht logoWijkaanpak Samen voor Overvecht

De gemeente heeft samen met bewoners, professionals en ondernemers in Overvecht de wijkaanpak Samen voor Overvecht ontwikkeld. Deze aanpak is het vervolg op het plan de Versnelling van Overvecht.

In de afgelopen drie jaar is door gemeente, bewoners en maatschappelijke partners gewerkt aan het vergroten van de leefbaarheid en de veerkracht van Overvecht en haar bewoners. Dit noemden we toen ‘de Versnelling Overvecht’. De aanpak van de Versnelling wordt nu versterkt en uitgebreid naar een brede wijkaanpak: Samen voor Overvecht. Kansen voor Overvecht staan centraal in deze aanpak. 

Samen voor Overvecht betekent werken aan een wijk waar bewoners prettig samen leven en die aantrekkelijk is voor nieuwe bewoners, bezoekers, en ondernemers. Een wijk waarin de veerkracht van bewoners wordt versterkt en iedereen mee kan doen.

De aanpak gaat over:

1. leefomgeving en wonen
2. kansen voor de jeugd
3. veilige buurten
4. zorg en ondersteuning
5. meedoen en ondernemen 

Infographic

Download en bekijk de handzame infographic over de wijkaanpak Samen voor Overvecht (versie juli 2020), met daarin de ambities, kansen en principes kort toegelicht.

Meer weten? 

Lees de artikelen hieronder, of download en lees:
1. het Ambitiedocument Samen voor Overvecht (versie juli 2019). Hierin lees je alles over de kansen en ambities, toekomst en communicatie van Samen voor Overvecht.
2. het Actieprogramma Samen voor Overvecht (versie nov. 2019). Hierin staat hoe de gemeente werkt aan de ambities en kansen, welke stappen zijn gezet en welke initiatieven er in 2020 zijn.
3. de Voortgangsrapportage Samen voor Overvecht (versie april 2020). Hierin staat de voortgang van de wijkaanpak beschreven sinds de vaststelling van het Actieprogramma in december 2019.

Wil je ook helpen?

Heb je ook ideeën en wil je meedoen? Graag. Je bent van harte welkom. Meld je aan via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of kom langs bij een van de bijeenkomsten over Samen voor Overvecht. 

 

Samen voor Overvecht is samenwerken aan een wijk waar bewoners prettig samenleven, waar de veerkracht van bewoners wordt versterkt en iedereen kan meedoen. Een wijk die ook aantrekkelijk is voor nieuwe bewoners, bezoekers, investeerders en ondernemers. Samen werken we aan vijf ambities: plezierig wonen, meer kansen voor de jeugd, veilige buurten, zorg en ondersteuning dichtbij, en meedoen en ondernemen. 

SAMEN betekent het bundelen van de inzet van alle partijen die meedoen: bewoners, corporaties, ondernemers, investeerders, buurtteams, zorg- en welzijnsinstellingen, gemeente, politie en vele anderen. 

Bekijk alle Kansen, Ambities en Principes in één infographic (opent als PDF in nieuw venster)

Samen werken aan een wijk waar bewoners prettig samenleven, iedereen mee kan doen en gelijke kansen krijgt. Dat is waar de wijkaanpak Samen voor Overvecht voor staat.

Resultaten wijkaanpak in één infographic

In een nieuwe Samen voor Overvecht infographic zie je de resultaten die sinds voorjaar 2020 zijn gehaald. Vanaf 2019 werkt de gemeente samen met wijkpartners aan vijf ambities en is er gestart met tien kansen waarvan we de ontwikkeling en resultaten volgen.

Infographic lezen

Bekijk en download de infographic (PDF, opent in nieuw venster:
Resultaten Samen voor Overvecht najaar 2020 (infographic) 

 

Buren helpen Buren - Samen voor Overvecht

Buren helpen Buren is een bewonersinitiatief in Overvecht. Vrijwilligers helpen bewoners met vragen waar ze zelf niet uitkomen. Over hoe je een U-pas aanvraagt bijvoorbeeld, hoe je iets op je telefoon doet of over wat er nu precies in die officiële brief staat. 

Buren helpen in je eigen wijk

Bewoners zagen dat mensen met vrij simpele vragen terecht kwamen bij het Buurtteam, een organisatie die professionele hulp biedt aan bewoners. Dit maakte de wachtlijsten voor mensen die ondersteuning nodig hebben langer. De Buren vonden het daarom handiger om mensen met relatief eenvoudige vragen zelf te helpen. 

Mark Verhoef: "Je ziet gewoon dat mensen heel dankbaar zijn voor de hulp die ze krijgen, al is het maar een kleine vraag. Dat ze toch ergens terecht kunnen... Ik vind het heel mooi dat we het gewoon kunnen oplossen met elkaar in de wijk."

Camjo (camerajournalist) Carilijne Pieters maakte voor Samen voor Overvecht een video over dit bewonersinitiatief. Bekijk de video op ons YouTube-kanaal of onderaan dit artikel.  

Ga terug naar de hoofdpagina van Samen voor Overvecht voor meer info.

De gemeente Utrecht houdt de voortgang van de wijkaanpak Samen voor Overvecht nauwkeurig bij. Dat doen ze in monitorrapportages. Op 1 oktober 2020 is er een nieuwe rapportage uitgekomen (editie september 2020), de tweede van dit jaar. Hierin wordt gekeken naar de vijf ambities van Samen voor Overvecht en de eerste cijfers die daarbij horen.

In de voortgangsrapportage Samen voor Overvecht van april 2020 is de toezegging gemaakt om bij de volgende rapportage met de eerste cijfers te komen. Voor de vijf ambities van Samen voor Overvecht en de bijbehorende kansen wordt gekeken hoe het ermee staat. Eind april waren de eerste cijfers bekend. Vervolgens heeft de gemeente Utrecht samen met partners deze uitkomsten besproken. De rapportage bevat verder aanbevelingen voor verdere monitoring en input voor vervolggesprekken, bijvoorbeeld met de wijkcoalitie Samen voor Overvecht en het Bewonersplatform Overvecht. 

De cijfers in de monitorrapportage dateren van voor COVID-19. De gemeente verwacht dat COVID-19 Overvecht meer dan gemiddeld raakt. De extra financiële middelen van de zogenaamde Regiodeal zijn dan ook juist nu hard nodig. De keuze om de extra middelen vanuit de Regiodeal in te zetten voor drie van de vijf ambities (Plezierig wonen in een meer gemengde wijk, Veilige buurten en Perspectief voor de Jeugd versterken) sluit aan bij de uitkomsten van de monitorrapportage.

Lange adem noodzakelijk

Deze rapportage bevestigt dat het cruciaal is om een lange adem te hebben met de wijkaanpak Samen voor Overvecht. De gemeente ziet wisselende ontwikkelingen in de cijfers, soms positief (bijvoorbeeld het algemeen oordeel over de buurt, vertrouwen in de toekomst, variatie in het woningbestand, bieden van informele hulp), maar soms ook negatief (bijvoorbeeld het percentage jeugdige verdachten, jongerenoverlast, gevoelens van onveiligheid, percentage dat niet goed kan rondkomen). Effecten van activiteiten zijn niet direct terug te zien in ontwikkelingen; ook dat vraagt een lange aanpak. Een belangrijk signaal is dat de focus op de 5 ambities blijft, dat de gemeente zorgt voor een goede uitvoering en versterkt wat nu al goed is en dat teveel nieuwe initiatieven leidt tot ongewenste versnippering.

Lees en download de Monitorrapportage Samen voor Overvecht (september 2020) hier (opent als PDF in nieuw venster).

Ga terug naar de hoofdpagina van Samen voor Overvecht voor meer info.

Back to top