Voortgangsrapportage Samen voor Overvecht

In december 2019 heeft het Utrechtse College het actieprogramma Samen voor Overvecht vastgesteld. Hierin staat beschreven hoe er concreet wordt gewerkt aan alle ambities en kansen in de wijk, samen met bewoners en partners van Overvecht. In april is er een nieuwe Voortgangsrapportage gepubliceerd. Hierin staan recente ontwikkelingen en resultaten beschreven en de stappen die genomen gaan worden.

Rapport over de voortgang van Samen voor Overvecht

In het actieprogramma is beloofd om jaarlijks te rapporteren over de voortgang van Samen voor Overvecht. In deze nieuwe rapportage staat de voortgang beschreven sinds december 2019. De gemeente geeft aan welke stappen er zijn gezet in de monitoring van de ambities van Samen voor Overvecht. Ook is er een blik op de toekomst. Samen voor Overvecht geeft richting aan de inzet van gemeente en alle partners in Overvecht, nodigt partijen uit om met initiatieven te komen en stimuleert samenwerking.

 

Financiële impuls

Een belangrijke ontwikkeling is de landelijke Regio Deal, vastgesteld in februari. Hierin is een bedrag van €15 miljoen gereserveerd voor verbetering van leefbaarheid en veiligheid van drie wijken, waaronder Utrecht Overvecht. De provincie en de drie betrokken gemeenten zorgen nog eens voor zo'n financiële bijdrage. Deze Regio Deal is een belangrijke impuls om de wijkaanpak te versterken en versnellen. 

Natuurlijk raakt het coronavirus de aanpak Samen voor Overvecht. De formele opening van het Jongerencultuurhuis is uitgesteld, de spreekuren werk & opleiding in gezondheidscentrum de Amazone zijn tijdelijk stopgezet en de start van de Beroepentuin is uitgesteld. Maar tegelijkertijd zijn er volop hartverwarmende initiatieven in de wijk Overvecht om mensen te helpen. De wijkaanpak wordt met volle overtuiging doorgezet. 

Bekijk de infographic over de Samen voor Overvecht resultaten

Download en lees de Samen voor Overvecht Voortgangsrapportage (april 2020) hier 

 

Samen voor Overvecht resultaten - Infographic

Infographic pagina 1 700

Infographic pagina 2 700

Infographic pagina 3 700

 

Back to top