Ambities en Kansen van Samen voor Overvecht

Samen voor Overvecht is samenwerken aan een wijk waar bewoners prettig samenleven, waar de veerkracht van bewoners wordt versterkt en iedereen kan meedoen. Een wijk die ook aantrekkelijk is voor nieuwe bewoners, bezoekers, investeerders en ondernemers. 

SAMEN betekent het bundelen van de inzet van alle partijen die meedoen: bewoners, corporaties, ondernemers, investeerders, buurtteams, zorg- en welzijnsinstellingen, gemeente, politie en vele anderen. Zo komen we tot een gezamenlijke en sterke aanpak voor Overvecht. 

Met de aanpak van Samen voor Overvecht werken we aan vijf ambities: 

Ambitie 1: Plezierig wonen in een meer gemengde wijk

Er komen stapsgewijs gevarieerde, kwalitatief goede en duurzame woningen voor huidige en toekomstige bewoners. Ook mensen met een middeninkomen of hoger willen graag in Overvecht wonen en inwoners kunnen wooncarrière maken in de wijk.

Er komen nieuwe mogelijkheden voor gemengd wonen in nieuwe en bestaande bouw. Zodat verschillende groepen mensen samen wonen en samen leven.

De woonomgeving wordt aantrekkelijk, schoon, groen, gezond en veilig. Zodat de omgeving uitnodigt om te recreëren en voor kinderen om buiten te spelen.

Ambitie 2: Meer kansen voor de jeugd

We zorgen dat kinderen van 4 jaar starten zonder (taal)achterstanden op school (‘schoolrijp’ zijn).

We zorgen dat kinderen en jongeren weten en ervaren dat zij toekomstperspectief hebben. Ze voelen dat ze er toe doen, weten waar hun ambities en talenten liggen en willen er iets mee doen.

Ambitie 3: Veilige buurten 

Jongeren kiezen het goede pad en jongerenoverlast neemt af.

Terugdringen van (ondermijnende) criminaliteit door het herstellen van de norm en het vergroten van maatschappelijke weerbaarheid.

Terugdringen van polarisatie en radicalisering.

Ambitie 4: Zorg en ondersteuning dichtbij en op maat

We zorgen voor een stevige sociale basis waarin mensen elkaar kunnen ontmoeten, iets doen voor de buurt en elkaar een steuntje in de rug geven.

Door maximaal te doen wat nodig is bieden we de beste zorg en ondersteuning en is deze nog meer op maat (ook gericht op activering, bijvoorbeeld door te zorgen voor laagdrempelige ontmoetingsplekken).

Eerder, sneller en slimmer aanpakken van geldzorgen, zodat bij mensen ruimte ontstaat om mee te doen.

Ambitie 5: Meedoen & ondernemen 

Iedereen doet mee, van activering en scholing tot werk. We sluiten aan op de motivatie en talenten van bewoners. De kansen van scholing, werk en ondernemen in Overvecht zelf worden benut.

We verbinden vraag van werkgevers aan talenten van bewoners. Bewoners zien mogelijkheden om aan werk te komen, een opleiding of stageplek te vinden.

We zorgen voor een aantrekkelijk ondernemersklimaat.

 

Hoe gaan we verder aan de slag in Overvecht?

coalitieIn tien jaar krachtwijkenaanpak en drie jaar Versnelling Overvecht hebben we veel geleerd over wat wel en niet werkt in Overvecht. Deze lessen nemen we mee. De kern van Samen voor Overvecht is dat we werken aan verbinden van kansen en partijen vanuit een concrete plek in de wijk. We hanteren het motto: ‘plek, kans, coalitie’.

We werken op buurtniveau, straatniveau of portiekniveau. Zo sluiten we zoveel mogelijk aan bij de bewoners die daar wonen. We verbinden verschillende kansen met elkaar op het gebied van welzijn, gezondheid, wonen, leefomgeving, veiligheid en economie. De kansen hebben gezamenlijk meer effect dan de som der delen (we maken van 1+1=3). Deze kansen zien we als de motoren voor de ontwikkeling van Overvecht.

We sluiten per kans een coalitie met partijen. Een coalitie betekent dat verschillende partijen als 1 groep samenwerken. Op die manier hebben we samen een zo groot mogelijk effect voor Overvecht. Bewoners en/of ondernemers uit de wijk zijn altijd onder deel van zo’n coalitie.

 

Tien kansen voor Overvecht

kansenWe gaan aan de slag met tien concrete kansen in Overvecht. Met deze kansen werken we aan het bereiken van de ambities die we in Overvecht hebben.

1. Centrumgebied Overvecht (NPD-strook en winkelcentrum Overvecht)
We gebruiken de ontwikkeling van de NPD-strook om de ontwikkeling van het centrumgebied te stimuleren en om te zorgen voor meer mogelijkheden voor stages en werk voor bewoners

2. Ondernemersklimaat bedrijventerrein Nieuw-Overvecht verbeteren en talent ontwikkelen
We zorgen voor een veilig en aantrekkelijk bedrijventerrein met een duidelijk profiel en met ruimte voor ontwikkeling van talent en jong ondernemerschap.

3. Energie voor jongeren
We koppelen kansen voor energietransitie aan banen, stages en opleidingsplekken voor jongeren.

4. Sociaal renoveren bij alle renovaties in Overvecht
We koppelen renovatie van gebouwen aan sociale ondersteuning voor en tijdens renovaties met als doel om zorg en steun op maat en dichtbij te bieden.

5. Schuldenaanpak met focus op snel oplossen geldzorgen en bieden van hulp en toekomstperspectief
We ontwikkelen een aanpak waarbij snel en slim wegnemen van geldzorgen zorgt dat bewoners meer kunnen meedoen.

6. Groen lint door de wijk
We verbinden groene gebieden (‘groene parels’) in en rondom Overvecht. Zodat er meer sociale verbinding komt en zodat de leefomgeving verbetert.

7. Ivoordreef
De sloop en de nieuwbouw in de Ivoordreef is een voorbeeld voor gemengd wonen en een betere kwaliteit van de openbare ruimte. Het project zorgt voor meer kansen voor werkzoekenden uit de wijk.

8. Project O
Samen werken aan de opgaven voor Overvecht helpt bij de betrokkenheid, het draagvlak en de ontwikkeling van talent in de wijk.

9. Vechtzoom
We verbinden sportpark Vechtzoom met de wijk, zodat het goed gaat met de sportverenigingen en meer Overvechters aan sport doen.

10. Buurtaanpakken
In de Zambesidreefbuurt en de THEMA-dreven is een brede samenhangende aanpak . Hierbij worden de middelen gericht, gebundeld en oplossingsgericht ingezet, met korte lijnen tussen partners. De aanpak richt zich op de omgeving, op sociale ondersteuning en op een veilige buurt.

 

Op de hoogte blijven?

Met de nieuwsbrief van Wijkbureau Overvecht blijf je op de hoogte van de aanpak Samen voor Overvecht en wat er nog meer speelt in de wijk: aanmelden voor de nieuwsbrief.

Tekst: Gemeente Utrecht

Back to top