Openbaar bankinformatiepunt in bibliotheek Utrecht Overvecht tot eind augustus

Sinds eind vorig jaar is er in de bibliotheek Utrecht Overvecht een openbaar bankinformatiepunt. Het gaat om een proef die loopt tot eind augustus 2023. Iedereen kan daar terecht met vragen over dagelijkse betaalen bankzaken. Het bankinformatiepunt is voor mensen die hulp kunnen gebruiken bij de digitale dienstverlening van banken. Het is een initiatief van ABN AMRO, ING en Rabobank in samenwerking met maatschappelijke organisaties, zoals ouderenorganisaties en Alliantie Digitaal Samenleven. Het bankinformatiepunt is open op woensdagen tussen 10.00 en 12.00 uur.

Landelijke proef

Het bankinformatiepunt is onderdeel van een landelijke proef van de drie grootbanken in een tiental gemeenten door het hele land. Men kan er algemene vragen beantwoorden, uitleg geven over betalen en andere bankzaken en helpen om de juiste informatie te vinden. Bezoekers kunnen er geen persoonlijke en vertrouwelijke bankzaken regelen zoals betalingen uitvoeren, een lening afsluiten of een spaarrekening openen. Als dat nodig is, brengt het bankinformatiepunt de bezoeker in contact met iemand van zijn of haar eigen bank die wél persoonlijke en vertrouwelijke bankzaken kan begeleiden.

De proef met bankinformatiepunten loopt tot begin september. Na afloop worden de ervaringen verzameld en geëvalueerd. Vervolgens wordt gekeken of het bankinformatiepunt in Utrecht wordt voortgezet en zo ja, in welke vorm.

Bankieren voor iedereen toegankelijk maken

Deze proef hoort bij het programma ‘Toegankelijk Bankieren’ van banken, Betaalvereniging Nederland en de Nederlandse Vereniging van Banken. Daarmee willen ze betalen en bankieren toegankelijker maken voor mensen die de snelle digitalisering niet kunnen bijbenen. Uit onderzoek van De Nederlandsche Bank is gebleken dat zo’n 2,6 miljoen Nederlanders niet helemaal zelfstandig hun bankzaken digitaal kunnen regelen, om uiteenlopende redenen. Daarom hebben de Nederlandse banken in januari in een gezamenlijke verklaring beloofd om meer hulp en ondersteuning te bieden aan mensen die moeite hebben met digitale dienstverlening. Dat doen de banken met diverse nieuwe maatregelen en voorzieningen, waaronder het bankinformatiepunt in Utrecht.

Het bankinformatiepunt is open op woensdagen tussen 10.00 en 12.00 uur. Bibliotheek Overvecht, Gloriantdreef 1.

Meer hulp bij digitale zaken

Wie moeite heeft met computers en (bank)zaken digitaal regelen, kan terecht bij Digiwijs 3.0. Deze organisaties biedt op veel plekken in Utrecht cursussen aan die mensen digitaal vaardig maken. Kijk voor meer informatie op www.digiwijs30.nl of bel 030 878 15 35.

Ook DigiTaalhuis Utrecht biedt een helpende hand met informatie en uitleg. Op de inloopspreekuren van DitiTaalhuis kun je vragen stellen over taal en digitaal. DigiTaalhuis is een gezamenlijk initiatief van Bibliotheek Utrecht, Taal doet Meer en Digiwijs 3.0. In Bibliotheek Overvecht vindt het inloopspreekuur plaats op dinsdag en donderdag tussen 13.00 en 15.00 uur.