Wijkplatform Overvecht organiseert verkiezingsdebat woensdag 8 februari

Volgende maand op woensdag 15 maart zijn er verkiezingen voor de Provinciale Staten. Ook voor Overvecht zijn die belangrijk. Daarom organiseert Wijkplatform Overvecht een verkiezingsdebat in het Johannescentrum (Moezeldreef 400) op woensdag 8 februari. Iedereen is welkom om te komen luisteren naar het debat en de kandidaten te bevragen.

Van belang voor Overvecht

De provincie Provinciale Staten hebben invloed op een aantal thema’s die bewoners in onze wijk belangrijk vinden, zoals openbare ruimte, groen, mobiliteit en openbaar vervoer. Het Wijkplatform stelt graag aan de hand van deze onderwerpen de kandidaten aan je voor. In het debat vertellen kandidaat-leden waar zij voor staan als het om Overvecht gaat.

De deelnemende partijen zijn: GroenLinks, VVD, ChristenUnie, Volt, DENK, Partij voor de Dieren, CDA, D66, BoerBurgerBeweging, Partij van de Arbeid en PVV. Partijen gaan met elkaar in debat over stellingen. Natuurlijk is er ook ruimte voor bewoners om te reageren op de kandidaten.

Stellingen

Deze stellingen heeft Wijkplatform Overvecht voor het debat geformuleerd:

 1. Mobiliteit: de Provincie Utrecht moet bereid zijn de portemonnee te trekken voor een ondertunnelde Noordelijke Randweg.
 2. Bouwen: De Provinciale Staten moeten meer inzetten op woningbouw in kleinere gemeentes, zeker niet alleen in Utrecht en Amersfoort.
 3. Openbaar Vervoer: de Provincie moet investeren in een transferium op Bedrijventerrein Overvecht en een snelle verbinding met Station Overvecht.
 4. Groen: de Provincie moet strenger bewaken dat groen groen blijft en indien nodig ingrijpen in bestemmingsplannen.

Verkiezingsdebat Wijkplatform Overvecht

Wanneer: woensdag 8 februari. Inloop vanaf 19.30 uur, debat van 20.00 tot 22.00 uur
Waar: Johannescentrum, Moezeldreef 400 in Utrecht (zaal 10/11 op de 1e etage).

Agenda

 • 19.30 uur – Inloop met koffie etc.
 • 20.00 uur – Opening: wat ga jij de komende jaren voor Overvecht betekenen?
 • 20.05 uur – Per partij een pitch: Wat ga jij de komende jaren voor Overvecht betekenen?
 • 20.10 uur – Vier stellingen met debat tussen partijen, waarbij bewoners ook partijen mogen bevragen
 • 21.50 uur – Slotpitch: waarom moet Overvecht op jou stemmen?
 • 21.55 uur – Afsluiting
 • 22.00 uur -Informeel napraten met een drankje

Contact met het Wijkplatform

Els Wegdam, secretaris/vicevoorzitter
telefoon: 06 – 224 39 186
e-mail: e.wegdam@wijkplatformovervecht.nl

Volg het wijkplatform online:

Website / Facebook / Twitter / Instagram