Daan Gibbels: nieuwsgierig naar álle meningen over Aardgasvrij

Informatie nodig over alles wat te maken heeft met aardgasvrij Overvecht- Noord? Bewoners kunnen daarvoor sinds kort aankloppen bij Daan Giebels. Hij is namens de gemeente Utrecht begonnen als omgevingsmanager aardgasvrij, ook wel het gezicht vanuit de gemeente voor bewoners.

TEKST en FOTO: Eddy Steenvoorden

Dit jaar neemt de gemeente een belangrijk besluit. Er worden onder meer knopen doorgehakt over een nieuw warmtenet via aansluiting op de stadsverwarming. Als de gesprekken tot een goed resultaat leiden, hoopt de gemeente aan het einde van dit jaar te besluiten hoe de aansluitingen te financieren, zodat de eerste bewoners in 2023 een aanbieding kunnen ontvangen van de warmteleverancier voor de overstap naar een schonere manier van verwarmen.

Daan: ‘Dat geeft mij de gelegenheid om de wijk in te gaan en kennis te maken met bewoners en organisaties. Ik heb ook contact met de klankbordgroep van woningeigenaren die meedenken over de ontwikkelingen en plannen voor Overvecht-Noord. Daarnaast zijn er meedenkgroepen gestart voor het Antoniuskwartier en de Vechtdijk omdat daar een warmtenet waarschijnlijk niet de meest geschikte warmteoplossing is. Met de bewoners van deze subwijken wordt nagedacht over welke manier van aardgasvrij verwarmen het meest geschikt is. Op dit moment zijn we bezig met de voorbereidingen.’

De huidige hoge gasprijzen geven een extra stimulans om minder energie te verbruiken.

Medewerking nodig

Hij weet dat er zorgen leven onder de bewoners en is op de hoogte van de voorgeschiedenis waarin de communicatie met de gemeente niet altijd perfect was. ‘Dat is iets waar we soms tegenaan blijven lopen, maar we doen ons uiterste best zo zorgvuldig mogelijk te zijn. Ik hoop een bijdrage te kunnen leveren aan de samenwerking met bewoners, want zonder hun medewerking krijgen we het niet voor elkaar.’ Daan is vooral ook geïnteresseerd in de meningen van bewoners die nog weinig van zich hebben laten horen.

‘We praten natuurlijk al met bewoners in de wijk, maar met veel bewoners nog niet. Ik wil weten of we echt alles wel goed in beeld hebben en ben dus nieuwgierig naar álle signalen.’

Iedereen met vragen of suggesties kan contact opnemen met Daan. ‘De warmtetransitie is erg complex en ik snap dat bewoners daar zorgen en vragen over hebben. Via de klankbordgroep praten we hierover met bewoners, maar ik kom ook graag bij bewoners langs voor een persoonlijk gesprek om meer toelichting te geven over het aardgasvrij maken van Overvecht-Noord.

Stijging gasprijzen

Hij begrijpt de zorgen, zeker wanneer die over de betaalbaarheid gaan. ‘Maar het uitgangspunt blijft dat de maandelijkse lasten gelijk blijven of lager worden in vergelijking met wat bewoners betalen als ze op aardgas blijven aangesloten.’ Hij wijst op de explosieve stijging van de gasprijzen.

‘Energie besparen is belangrijk om de vraag naar energie naar beneden te krijgen. Dat zit in kleine dingen zoals de verwarming 2 graden lager zetten en korter douchen. Maar ook in grotere dingen zoals dubbelglas en goede isolatie van je vloer, dak of muren. De huidige hoge gasprijzen geven een extra stimulans om minder energie te verbruiken. Het scheelt in je portemonnee en is beter voor het klimaat, want bespaarde energie blijft nog altijd de meest duurzame energie.’

Inspraak

Tegen het eind van dit jaar hoopt de gemeente een Wijkuitvoeringsplan op tafel te hebben voor het verdere vervolg. De gemeenteraad neemt een besluit over het wijkuitvoeringsplan. We denken na hoe we bewoners betrekken bij het Wijk Uitvoeringsplan maar Daan kan nog niet zeggen op welke manier. ‘Ik zou daarover nu graag al een helder verhaal willen vertellen, maar daarvoor is het helaas nog te vroeg. Zodra we meer duidelijkheid hebben over de vorm daarvan, stellen we bewoners zo snel mogelijk op de hoogte.’

Huurders krijgen hun informatie via de woningcorporaties. ‘En daar werken we nauw mee samen. Zij zijn druk bezig met renoveren en combineren dat met woningen van het gas halen.’

‘In de wijk is goed te zien dat er veel wordt geïnvesteerd door de woningcorporaties. Soms wordt er vergeten dat er op deze manier al veel woningen van het gas worden gehaald.’

Daan zal alles op de voet blijven volgen, en niet alleen als professional. ‘Ik vind het belangrijk op mijn manier een bijdrage te leveren aan een betere wereld. Duurzaamheid is een mooie manier om die een stapje dichterbij te brengen.’

Vragen

Heb je vragen, suggesties of behoefte aan een gesprek. Dan kun je contact opnemen met Daan via overvechtaardgasvrij@utrecht.nl

Meer informatie

Werkgroep Klopvaart Aardgasvrij
Bewonersinitiatief Nieuwe Energie Vechtzoom

Gemeente Utrecht werkt aan een duurzame stad. De overstap naar verwarmen zonder aardgas draagt daar aan bij. Daar wordt in Overvecht-Noord aan gewerkt samen met Mitros, Bo-Ex, Portaal, Energie-U en Stedin.

Energiearmoede

  • Heb je een laag inkomen? Dan kun je misschien dit jaar een bedrag van 800 euro voor de hoge energiekosten krijgen.
  • Heb je een uitkering vanuit de gemeente? Dan hoef je zelf niks te doen, het bedrag wordt automatisch overgemaakt op het bij ons bekende rekeningnummer.
  • Geen uitkering vanuit de gemeente maar wel een laag inkomen? Schrijf je dan in voor de eenmalige nieuwsbrief (zie onderaan deze pagina) om op de hoogte te blijven wanneer je de aanvraag kan doen voor 800 euro energievergoeding.

Nieuwsbrief

Wil je de eenmalige nieuwsbrief met meer informatie ontvangen? Geef je dan op via deze link.

Dit artikel verscheen eerder in Dreefnieuws nummer 28 – april 2022, p22-23.