Principes, Ambities en Kansen van Samen voor Overvecht

Samen voor Overvecht is samenwerken aan een wijk waar bewoners prettig samenleven, waar de veerkracht van bewoners wordt versterkt en iedereen kan meedoen. Een wijk die ook aantrekkelijk is voor nieuwe bewoners, bezoekers, investeerders en ondernemers. Samen werken we aan vijf ambities: plezierig wonen, meer kansen voor de jeugd, veilige buurten, zorg en ondersteuning dichtbij, en meedoen en ondernemen. 

SAMEN betekent het bundelen van de inzet van alle partijen die meedoen: bewoners, corporaties, ondernemers, investeerders, buurtteams, zorg- en welzijnsinstellingen, gemeente, politie en vele anderen. 

Bekijk alle Kansen, Ambities en Principes in één infographic (PDF)

Overvecht Principes

Overvecht is uniek! Deze wijk vraagt met haar eigen sterke kanten én uitdagingen om een specifieke aanpak. Daarbij zijn gezamenlijke taal en waarden belangrijk. De Overvecht principes zijn voortgekomen uit gesprekken tussen bewoners, professionals en de gemeente. Bij alles wat we Samen voor Overvecht doen zijn deze principes leidend:

1) Samen mét Overvechters

Plannen, acties, ontwikkelingen en resultaten bespreken we mét bewonersen ondernemers van Overvecht. We vragen Overvechters naar hun behoeften, welke kansen er zijn en werken mee aan ideeën en initiatieven van de wijk. Ook bespreken we samen de resultaten en de ontwikkelingen van de wijkaanpak Samen voor Overvecht.

2) Denken en handelen vanuit mogelijkheden

We zien kansen, uitdagingen en mogelijkheden. Op creatieve en positieve manieren zoeken we naar nieuwe en duurzame mogelijkheden om de problemen in de wijk aan te pakken.

3) Meerdere ambities tegelijk realiseren

Alle activiteiten die wij samen in Overvecht uitvoeren dragen bij aan meerdere ambities.

4) Verbetering laten zien 

We laten letterlijk zien op plekken in Overvecht dat er samen wordt gewerkt aan een betere wijk en doen jaarlijks verslag van de voortgang. We werken aan concrete en zichtbare resultaten in de wijk.

5) Positieve communicatie

Wij communiceren positief over Overvecht om het imago van de wijk te versterken. Communicatie heeft als doel om bewoners en professionals te verbinden, enthousiasmeren en activeren om zich samen in te zetten voor de wijk.

Met Samen voor Overvecht werken we aan vijf ambities: 

Ambitie 1: Plezierig wonen in een meer gemengde wijk

Meer woningaanbod voor verschillende mensen

Een schone, groene, gezonde en veilige woonomgeving

Ambitie 2: Meer kansen voor de jeugd

Inzet op (taal)achterstand 0-4 jaar

Toekomstperspectief in school en werk

Ambitie 3: Veilige buurten 

Minder (jongeren)overlast

Minder (ondermijnende criminaliteit

Ambitie 4: Zorg en ondersteuning dichtbij en op maat

Laagdrempelige zorg en ondersteuning in de buurt

Snellere en betere aanpak van geldzorgen

Ambitie 5: Meedoen & ondernemen 

Aantrekkelijk ondernemersklimaat

Meer kansen voor werk, scholing en ondernemerschap 

Hoe gaan we verder aan de slag in Overvecht?

In tien jaar krachtwijkenaanpak en drie jaar Versnelling Overvecht hebben we veel geleerd over wat wel en niet werkt in Overvecht. Deze lessen nemen we mee. De kern van Samen voor Overvecht is dat we werken aan verbinden van kansen en partijen vanuit een concrete plek in de wijk. We hanteren het motto: ‘plek, kans, coalitie’.

We werken op buurtniveau, straatniveau of portiekniveau. Zo sluiten we zoveel mogelijk aan bij de bewoners die daar wonen. We verbinden verschillende kansen met elkaar op het gebied van welzijn, gezondheid, wonen, leefomgeving, veiligheid en economie. De kansen hebben gezamenlijk meer effect dan de som der delen (we maken van 1+1=3). Deze kansen zien we als de motoren voor de ontwikkeling van Overvecht.

We sluiten per kans een coalitie met partijen. Een coalitie betekent dat verschillende partijen als 1 groep samenwerken. Op die manier hebben we samen een zo groot mogelijk effect voor Overvecht. Bewoners en/of ondernemers uit de wijk zijn altijd onder deel van zo’n coalitie.

Negen kansen voor Overvecht

We gaan aan de slag met negen concrete kansen in Overvecht. Met deze kansen werken we aan het bereiken van de ambities die we in Overvecht hebben.

1. Centrumgebied Overvecht

In het centrumgebied van Overvecht ontwikkelen en bouwen weIn het centrumgebied van Overvecht ontwikkelen en bouwen wesamen met de eigenaren vanhet winkelcentrum en andere vastgoedeigenaren een nieuw centrumgebied.

2. Bedrijventerrein Nieuw-Overvecht

Ondernemers, gemeente en politie werken samen aan een veiliger terrein en een aantrekkelijker ondernemersklimaat. De kracht en de weerbaarheid van ondernemers staat centraal en er is meer toezicht en handhaving.

3. Energie voor jongeren

Meerdere initiatieven in de wijk enthousiasmeren en motiveren jonge Overvechters voor werk of opleiding in bouw of duurzame techniek.

4. Sociaal renoveren en snel en slim wegnemen van geldzorgen

Tijdens de renovatie van verschillende flats in Overvecht krijgen bewoners, die dat nodig hebben, hulp aangeboden op het gebied van schulden, gezondheid en werk.

5. Buurtaanpakken

In de buurtaanpakken Zambesidreef en THEMA-dreven werken bewoners, ondernemers en professionals samen aan een buurt waar bewoners prettig en veilig samenleven. Een buurt waarin de kracht van bewoners wordt versterkt en iedereen mee kan doen.

6. Groen lint door de wijk

Bewoners geven invulling aan een groene looproute zodat het groenBewoners geven invulling aan een groene looproute zodat het groenen verschillende plekken in de wijkbeter met elkaar worden verbonden en uitnodigen tot bewegen.

7. Project O

Project O werkt samen met Overvechters, Ondernemers, Organisaties en Overheid aan Opgaven in de wijk.

8. Gezondheidscentrum Amazonedreef

In gezondheidscentrum de Amazone houdt de Werkwinkel spreekuren voor bewoners die willen werken of een opleiding willen volgen. Ook krijgen bewoners hulp bij schulden.

9. Ontwikkelingen rondom Gagelsteede

Rondom Gagelsteede werken verschillende partijen samen omde omgeving te verbeteren.De verbouwing van Gagelsteede, Rosendael, de 10-hoog flats inde buurt van THEMA-dreven en het Groene Lint in Gagelpark worden in samenhang ontwikkeld.

Op de hoogte blijven?

Met de nieuwsbrief van Wijkbureau Overvecht blijf je op de hoogte van de aanpak Samen voor Overvecht en wat er nog meer speelt in de wijk: aanmelden voor de nieuwsbrief.

Tekst: Gemeente Utrecht

Lees meer over de wijkaanpak Samen voor Overvecht