Feestelijke oplevering van het project Tuinmuren

30 mei 2012

Na een lang voorbereidingstraject is een groot deel van de tuinmuurtjes aan de Rubicondreef, Othellodreef en Turandotdreef opgeknapt. Van de 30 particuliere eigenaren van de tuinmuurtjes hebben er maar liefst 19 meegedaan met het opknappen van de muurtjes aan de straatzijde (voorkant). Op 15 mei j.l. is de oplevering samen met de bewoners feestelijk gevierd met een taart gesponsord door aannemer van Zoelen.

Mede dankzij de inzet van diverse bewoners, zijn vele mensen enthousiast geworden over dit project en belang gaan hechten aan het in stand houden van de karakteristieke muurtjes.

Bettina van Santen, gemeentelijk adviseur architectuurhistorie bij de afdeling Erfgoed vertelt:

"Deze buurt is bijzonder in zijn soort. Bij de bouw in de 60-er jaren kregen de woningen in het blok rondom de Rigolettodreef een karakteristiek tuinmuurtje met een bijpassend hek. Met veel van deze muurtjes gaat het echter niet goed: er zijn verzakkingen en scheuren zichtbaar en sommige zijn nu echt kapot. De muurtjes zijn zo verbonden met de architectuur van de huizen, dat het vanuit cultuurhistorische oogpunt de moeite waard is om de eenheid in het blok te behouden en de bestaande muurtjes te renoveren of – als het nodig is – in identieke stijl te vernieuwen. Vooral omdat dit kenmerk van de woningen veel bijdragen aan het aanzien van deze buurt. Daarom is er door het rijk voor dit speciale project een subsidie beschikbaar gesteld, om de bewoners te informeren over de bijzonderheid van de tuinmuurtjes en hen te ondersteunen bij het opknappen daarvan. Daarnaast hebben de gemeente Utrecht en woningcorporaties een subsidie beschikbaar gesteld voor het opknappen van de tuinmuurtjes vanuit het Wijk Actieplan.

Back to top